Ohje

Työyksiköt, joissa resinalaiset keikkailevat

Järvenpään kaupunki, www.jarvenpaa.fi

Lasten- ja nuorten palvelualueen tehtävänä on järjestää lain edellyttämät varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut sekä kasvua ja vanhemmuutta tukevat palvelut. Näiden lisäksi järjestetään nuorisotyön palveluja sekä lasten, nuorten ja perheiden toimintakykyä edistäviä, tukevia ja korjaavia palveluja.

Auerkulman perhetukikeskus, vastaanottoyksikkö ja lastenkoti
Päiväkodit
Perusopetus
Nuorten työpajat

Terveyspalvelujen ja aikuissosiaalityön palvelualueen perustehtävänä on tarjota kuntalaisille palveluita, joiden avulla elämänhallinta, terveyden ylläpitäminen, sairauksien ehkäiseminen ja hyvä hoito mahdollistetaan kustannustehokkaasti.

Avosairaanhoito
Ensiapu
Terveyskeskussairaala osastot 1 ja 2
Kotisairaala

Ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten palvelualueen perustehtävänä on järjestää ikääntyneille ja vajaakuntoisille kuntalaisille palveluita, joiden avulla edistetään ja ylläpidetään toimintakykyä ja elämänhallintaa.

Kotihoito
Pitkäaikaishoito: Pihlavisto-, Lehmusto- ja Tammistokoti, osasto 3, vanhusten päivätoiminta

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto, www.kum.fi

Musiikkiopisto on kunnallinen Järvenpään ja Tuusulan ylläpitämä valtionosuusrahoitusta saava musiikkilaitos. Opisto on opetushallituksen alainen. Valtakunnallisten opetussuunnitelmaperusteiden mukaan opetus on tarkoitettu pääsääntöisesti lapsille ja nuorille.

 

 

Järvenpään kaupunki

Vaihde (09) 27 191
avoinna ma–to 8–16, pe 8–14

Postiosoite:
Hallintokatu 2
PL 41, 04401 Järvenpää

Asiakaspalvelupisteet