Ohje

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Ä | Ö |

Takaisin ylös A
Aamu- ja iltapäivätoiminta koululaisille
www.jarvenpaa.fi/--Koululaisten-iltapäivätoiminta--/sivu.tmpl?sivu_id=5276
Ahola
/sivu.tmpl?sivu_id=504;sid=504
Aids
www.hivtukikeskus.fi
Aikataulut
/sivu.tmpl?sivu_id=5064;d=5064
Aikuiskoulutus
/sivu.tmpl?sivu_id=221;sid=221
Aikuiskoulutus
www.jarvenpaa.fi/--Aikuiskoulutus--/sivu.tmpl?sivu_id=221
Ainola
www.ainola.fi
Ajokortti
www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/pages/EEC2B64FCE6FA618C2256BC30042B5F6?OpenDocument
A-klinikkasäätiö, Järvenpään sosiaalisairaala
toimipaikka.a-klinikka.fi/jarvenpaa
Akuuttiosasto
/sivu.tmpl?sivu_id=6056
Alkoholiongelmat
/sivu.tmpl?sivu_id=358
Arska-palvelu (rakennuspiirustukset helposti verkosta)
arska.jarvenpaa.fi
Asemakaavat
/sivu.tmpl?sivu_id=5437
Asiakaspalvelupisteet
www.jarvenpaa.fi/--Palvelupisteet--/sivu.tmpl?sivu_id=383
Asuminen
/index.tmpl?sivu_id=29
Asumisoikeusasunnot
/sivu.tmpl?sivu_id=53
Asumistuki
www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/Docs/170501111907EH?OpenDocument
Asuntojen terveyshaitat
web.tuusula.fi/keskiuudenmaanymparistokeskus/sivu.tmpl?sivu_id=2023
Ateriapalvelu
www.jarvenpaa.fi/--Ateriapalvelu--/sivu.tmpl?sivu_id=5833
Auerkulma, perhetukikeskus
www.jarvenpaa.fi/sivu.tmpl?sivu_id=638;d=638
Auraus, katukunnossapito
www.jarvenpaa.fi/--Katukunnossapito--/sivu.tmpl?sivu_id=5090
Avoimet työpaikat
www.jarvenpaa.fi/--Ty%C3%B6paikat--/index.tmpl?sivu_id=5658
Takaisin ylös B
Bussiliikenne, joukkoliikenne
www.jarvenpaa.fi/--Joukkoliikenne--/sivu.tmpl?sivu_id=5064
Takaisin ylös C
Caruna Oy, sähkönsiirto
www.caruna.fi/Content/Read/24
Cooperin Kulma (lounaskahvila)
www.jarvenpaa.fi/sivu.tmpl?sivu_id=6089
Takaisin ylös D
Diabeteksen hoito
/sivu.tmpl?sivu_id=5726
Takaisin ylös E
Edunvalvonta
www.tuusula.fi/index.tmpl?sivu_id=1940
Ehkäisyneuvonta
www.jarvenpaa.fi/sivu.tmpl?sivu_id=5434;d=5434
Elatusapu, Elatusturva
www.jarvenpaa.fi/--Elatusapu,_-turva-ja-isyysasiat--/sivu.tmpl?sivu_id=252
Elinkeinopalvelut
www.jarvenpaa.fi/--Elinkeinopalvelut--/sivu.tmpl?sivu_id=716
Elintarvikevalvonta
www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi/index.tmpl?sivu_id=1960
Elokuvat
/sivu.tmpl?sivu_id=155
Eläinlääkäri
www.jarvenpaa.fi/--El%C3%A4inl%C3%A4%C3%A4k%C3%A4ripalvelut--/sivu.tmpl?sivu_id=5116
Eläinsuojelu
www.jarvenpaa.fi/--L%C3%B6yt%C3%B6el%C3%A4imet_ja_el%C3%A4insuojelu--/sivu.tmpl?sivu_id=5117
Eläkeasiat
www.tyoelake.fi
Energia-avustukset
/sivu.tmpl?sivu_id=687
Ensiapu
/sivu.tmpl?sivu_id=6000
Erityiskoulu
www.juholankoulu.fi
Erityisnuorisotyö
www.jarvenpaa.fi/--Erityisnuorisoty%C3%B6---/sivu.tmpl?sivu_id=5184
Erityispäivähoito
/sivu.tmpl?sivu_id=5258
Esiopetus
/sivu.tmpl?sivu_id=224
Esityslistat ja pöytäkirjat
ws103.jarvenpaa.fi/ktweb
eTerveyspalvelut
/sivu.tmpl?sivu_id=370
Takaisin ylös F
Fortum sähkönsiirto Oy
www.fortum.fi/area.asp?path=14020;14028;31772;31773;31782
Fox Center
www.foxcenter.fi
Fysioterapia
/sivu.tmpl?sivu_id=355
Takaisin ylös G
Galleria Järnätti
/sivu.tmpl?sivu_id=160
Takaisin ylös H
Haarajoen koulu
www.jarvenpaa.fi/--Koulujen-yhteystiedot--/koulut/index.tmpl?sivu_id=477
Hallintosääntö, lait ja säännöt
www.jarvenpaa.fi/--Lait-ja-s%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t--/sivu.tmpl?sivu_id=104
Hammashuolto
/sivu.tmpl?sivu_id=350
Harjulan koulu
www.jarvenpaa.fi/--Koulujen-yhteystiedot--/koulut/index.tmpl?sivu_id=477
Hiekoitus, katukunnossapito
www.jarvenpaa.fi/--Katukunnossapito--/sivu.tmpl?sivu_id=5090
Holhoustoimen edunvalvontapalvelut
www.tuusula.fi/index.tmpl?sivu_id=1940
Huoneilman epäpuhtaudet
www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi/index.tmpl?sivu_id=1960
Hyvinkään maistraatti
www.hyvinkaanmaistraatti.fi
Hätänumero
Puh. 112
Takaisin ylös I
Ikäihmisten palvelut
/index.tmpl?sivu_id=5139
Ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten lautakunta
/sivu.tmpl?sivu_id=5283
Ilmansuojelu
www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi/index.tmpl?sivu_id=1960
Iltapäivätoiminta koululaisille
www.jarvenpaa.fi/--Koululaisten-iltap%C3%A4iv%C3%A4toiminta--/sivu.tmpl?sivu_id=5276
Isyysasiat
www.jarvenpaa.fi/--Elatusapu,_-turva-ja-isyysasiat--/sivu.tmpl?sivu_id=252
Takaisin ylös J
Johtoryhmä, Järvenpään kaupungin
www.jarvenpaa.fi/--Johtaminen--/sivu.tmpl?sivu_id=390
Joukkoliikenne
www.jarvenpaa.fi/--Joukkoliikenne--/sivu.tmpl?sivu_id=5064
Juholan koulu
www.jarvenpaa.fi/--Koulujen-yhteystiedot--/koulut/index.tmpl?sivu_id=477
Julkiset hankinnat
www.jarvenpaa.fi/--Julkiset-hankinnat--/sivu.tmpl?sivu_id=5286
Junat, joukkoliikenne
www.jarvenpaa.fi/--Joukkoliikenne--/sivu.tmpl?sivu_id=5064

http://www.vr.fi/heo/index.html

Järjestyslaki
www.intermin.fi/intermin/hankkeet/jarjestyslaki/home.nsf
Järkevä - kestävän kehityksen ohjelma
www.jarvenpaa.fi/--Kest%C3%A4v%C3%A4n_kehityksen_ohjelma--/sivu.tmpl?sivu_id=5102
Järvenpää-lisä
/sivu.tmpl?sivu_id=5250
Järvenpään lukio
www.jarvenpaanlukio.fi
Järvenpään Mestariasunnot
www.mestariasunnot.fi
Järvenpään Opisto
/index.tmpl?sivu_id=6161

Järvenpään työväenopiston nimi 1.8.2010 alkaen Järvenpään Opisto.

Järvenpään seurakunta
www.jarvenpaanseurakunta.fi/etusivu.asp
Järvenpään Vesi
www.jarvenpaa.fi/--Vesihuolto--/index.tmpl?sivu_id=6201
Järvenpään Yhteiskoulu
www.jarvenpaa.fi/--Koulujen-yhteystiedot--/koulut/index.tmpl?sivu_id=477
Järvenpää-päivä
www.jarvenpaaseura.fi/index.html
Järvenpää-talo
www.jarvenpaatalo.fi
Jätehuolto
www.jarvenpaa.fi/--J%C3%A4tehuolto-ja-kierr%C3%A4tys--/sivu.tmpl?sivu_id=5089
Jätehuoltomääräykset
www.jarvenpaa.fi/--J%C3%A4tehuolto_ja_kierr%C3%A4tys--/sivu.tmpl?sivu_id=5089
Jätelautakunta Kolmenkierto / jätehuoltomääräykset
www.hameenlinna.fi/Asuminen-ja-ymparisto/Jatehuolto/Yhteinen-jatelautakunta
Jätevesiasiat
www.jarvenpaa.fi/--Vesihuolto--/index.tmpl?sivu_id=6201
Jätteiden keräyspisteet
www.jarvenpaa.fi/--Ohjeita_j%C3%A4tehuoltoon_ja_kierr%C3%A4tykseen--/sivu.tmpl?sivu_id=5915
Jäähalli
/sivu.tmpl?sivu_id=5556
Takaisin ylös K
Kaavat ja kiinteistöt
/index.tmpl?sivu_id=33
Kaivuluvat
www.jarvenpaa.fi/sivu.tmpl?sivu_id=5095;d=5095
Kalastus
www.jarvenpaa.fi/sivu.tmpl?sivu_id=5167;d=5167
Kansalaisopistot
kansalaisopistojenliitto.fi
Kartanon koulu
www.jarvenpaa.fi/--Koulujen-yhteystiedot--/koulut/index.tmpl?sivu_id=477
Kartta
www.jarvenpaa.fi/--Kartat--/index.tmpl?sivu_id=5661
Katkaisuhoito
www.a-klinikka.fi/jss
Katselmukset
www.jarvenpaa.fi/--Katselmukset--/sivu.tmpl?sivu_id=5081
Katu- ja liikennevalot
www.jarvenpaa.fi/--Katu_-ja-liikennevalot--/sivu.tmpl?sivu_id=6086
Katukunnossapito
www.jarvenpaa.fi/--Katujen_kunnossapito--/sivu.tmpl?sivu_id=5090
Kaupparekisteri
www.prh.fi/fi/kaupparekisteri.html
Kaupungin asiakaspalvelupisteet
Puh. 040 315 2241, 040 315 2342
www.jarvenpaa.fi/--Palvelupisteet--/sivu.tmpl?sivu_id=383
Kaupunginhallitus
/sivu.tmpl?sivu_id=5281
Kaupunginjohtaja
www.jarvenpaa.fi/sivu.tmpl?sivu_id=390;d=390
Kaupungin johtoryhmä
www.jarvenpaa.fi/sivu.tmpl?sivu_id=390;d=390
Kaupungin kassa
www.jarvenpaa.fi/--Palvelupiste--/sivu.tmpl?sivu_id=5245
Kaupungin organisaatio
www.jarvenpaa.fi/--Organisaatio--/sivu.tmpl?sivu_id=54
Kaupungin strategiat
www.jarvenpaa.fi/--Strategiat--/sivu.tmpl?sivu_id=103
Kaupunginvaltuusto
/sivu.tmpl?sivu_id=5282
Kaupunkikehityslautakunta
www.jarvenpaa.fi/sivu.tmpl?sivu_id=5283
Kaupunkipolku
www.jarvenpaa.fi/sivustot/kaupunkipolku
Kehitysvammaiset
/sivu.tmpl?sivu_id=5155
KELA
www.kela.fi
Kemikaalivalvonta
www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi/index.tmpl?sivu_id=1960
Keravan lukio ja aikuislukio
www.lukio.kerava.fi
Keskisen Uudenmaan musiikkiopisto
www.kum.fi
Keski-Uudenmaan ammattiopisto
www.keuda.fi/portal

Keski-Uudenmaan hätäkeskus
www.112.fi

Keski-Uudenmaan kihlakunnan virasto
www.oikeus.fi/6294.htm
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
www.ku-pelastus.fi
Keski-Uudenmaan verotoimisto
www.vero.fi
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi/index.tmpl?sivu_id=1960
Keskuskoulu
www.jarvenpaa.fi/--Koulujen-yhteystiedot--/koulut/index.tmpl?sivu_id=477
Keskusvaalilautakunta
/sivu.tmpl?sivu_id=5283
Kestävä kehitys - Järkevä, Järvenpään kestävän kehityksen ohjelma
www.jarvenpaa.fi/--Kest%C3%A4v%C3%A4n_kehityksen_ohjelma--/sivu.tmpl?sivu_id=5102
Kierrätys
www.jarvenpaa.fi/sivu.tmpl?sivu_id=5089;d=5089
Kihlakunnan virasto, Keski-Uudenmaan
www.oikeus.fi/6294.htm
Kiinteistövero
www.jarvenpaa.fi/sivu.tmpl?sivu_id=281;d=281
Kinnarin koulu
www.jarvenpaa.fi/--Koulujen-yhteystiedot--/koulut/index.tmpl?sivu_id=477
Kirjaamo
Kaupungintalo, Hallintokatu 2
PL 41, 04401
/sivu.tmpl?sivu_id=96
Kirjasto
www.jarvenpaa.fi/--Kirjasto_-ja-tietopalvelut--/index.tmpl?sivu_id=36
Kirkes-kirjastot
www.kirkeskirjastot.fi/index2.html
Kivipuiston monipalvelukeskus
www.kivipuisto.fi
Koirapuistot
Lepola, Loutti, Jamppa
www.jarvenpaa.fi/--Koirapuistot--/sivu.tmpl?sivu_id=5439
Koivusaaren koulu
www.jarvenpaa.fi/--Koulujen-yhteystiedot--/koulut/index.tmpl?sivu_id=477
Kokousajat
/sivu.tmpl?sivu_id=5279
Kokous- ja konserttitilat, Järvenpää-talo
www.jarvenpaatalo.fi
Kokous- ja näyttelytilat, kirjasto
www.jarvenpaa.fi/--Varattavat-tilat--/sivu.tmpl?sivu_id=5907
Kompostointi
www.jarvenpaa.fi/--Ohjeita_j%C3%A4tehuoltoon_ja_kierr%C3%A4tykseen--/sivu.tmpl?sivu_id=5915
Konserttitilat
/sivu.tmpl?sivu_id=156
Korjausavustukset
/sivu.tmpl?sivu_id=687
Korjaus- ja energia-avustukset
www.jarvenpaa.fi/--Korjaus_-ja-energia-avustukset--/sivu.tmpl?sivu_id=687
Korkotukilaina
/sivu.tmpl?sivu_id=686
Kotihoidon tuki, lapset
www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/170701122305EH?OpenDocument
Kotihoito
/sivu.tmpl?sivu_id=5145
Kotipaikkatodistus
www.hyvinkaanmaistraatti.fi
Kotisairaala
/sivu.tmpl?sivu_id=354
Kotisairaanhoito
/sivu.tmpl?sivu_id=5975
Kotiuttamistiimi
/sivu.tmpl?sivu_id=354
Kotouttaminen
/index.tmpl?sivu_id=5645
Koulukuraattorit
www.jarvenpaa.fi/--Koulukuraattorit--/sivu.tmpl?sivu_id=5931
Koululaisten iltapäivätoiminta
www.jarvenpaa.fi/--Koululaisten-iltap%C3%A4iv%C3%A4toiminta--/sivu.tmpl?sivu_id=5276
Koulupsykologit
www.jarvenpaa.fi/jarvenpaa/--Koulupsykologit--/sivu.tmpl?sivu_id=5933
Koulut
www.jarvenpaa.fi/--Koulujen-yhteystiedot--/koulut/index.tmpl?sivu_id=477
Kouluterveydenhuolto
www.jarvenpaa.fi/jarvenpaa/--Kouluterveydenhuolto--/sivu.tmpl?sivu_id=5938
Kouluun ilmoittautuminen
www.jarvenpaa.fi/--Kouluun-ilmoittautuminen---/sivu.tmpl?sivu_id=557
Kulttuuri- ja museopalvelut
www.jarvenpaa.fi/--Kulttuuri-ja-museo--/index.tmpl?sivu_id=37
Kulttuurikohteita
/sivu.tmpl?sivu_id=158
Kulttuuripalvelut
/index.tmpl?sivu_id=37
Kuluttajaneuvonta
www.kuluttajavirasto.fi/Page/0662223b-2964-4b66-8fac-f11c8be70df1.aspx

Kulutus-Web, vesimittarilukema
www.jarvenpaa.fi/--Kulutus-Web_lukeman_ilmoittaminen--/sivu.tmpl?sivu_id=5853
Kunnallistekniikka
www.jarvenpaa.fi/--Kunnallistekniikka--/sivu.tmpl?sivu_id=276
Kunnallistekninen suunnittelu
www.jarvenpaa.fi/--Kunnallistekniikan-suunnittelu--/sivu.tmpl?sivu_id=5490
Kunnallisvero
www.jarvenpaa.fi/sivu.tmpl?sivu_id=281;d=281
Kunnankinon elokuvat
/sivu.tmpl?sivu_id=155
Kunto- ja voimailusalit
/sivu.tmpl?sivu_id=5164
Kuntoutus
/sivu.tmpl?sivu_id=355
Kuulutukset ja viralliset ilmoitukset
www.jarvenpaa.fi/--Kuulutukset--/kuulutus/index.tmpl?sivu_id=462
KUUMA
www.kuuma.fi/etusivu.asp
Kuvataidekoulu
www.jarvenpaankuvataidekoulu.fi
Kyrölän koulu
www.jarvenpaa.fi/--Koulujen-yhteystiedot--/koulut/index.tmpl?sivu_id=477
Käräjäoikeus
www.oikeus.fi/6009.htm
Kävelykatu Janne
www.sykettajasinfoniaa.fi
Takaisin ylös L
Laboratorio
/sivu.tmpl?sivu_id=356
Lainhuuto
www.jarvenpaa.fi/--Lainhuuto-ja-kiinteist%C3%B6n-kiinnitys--/sivu.tmpl?sivu_id=5051
Lait ja säännöt
www.jarvenpaa.fi/--Lait-ja-s%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t--/sivu.tmpl?sivu_id=104
Lapsi avioerotilanteessa
www.jarvenpaa.fi/sivu.tmpl?sivu_id=252;d=252
Lapsilisä
www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/260302085034EH?OpenDocument
Laskutus
www.jarvenpaa.fi/--Laskutus--/sivu.tmpl?sivu_id=5280
Laskutusosoite
www.jarvenpaa.fi/sivu.tmpl?sivu_id=5280;d=5280

Järvenpään kaupunki [/ palvelualue / toimintayksikkö]
Ostolaskujen käsittely
PL 321, 28601 PORI


Verkkolaskuosoite: 003701265414
OVT-tunnus: 003701265414
Välittäjä: CGI
Välittäjän tunnus: 003703575029

Lasten kotihoidon tuki
www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/170701122305EH?OpenDocument
Lasten kuntoutuspalvelut
/sivu.tmpl?sivu_id=5137
Lasten päivähoito, varhaiskasvatus
/index.tmpl?sivu_id=6222
Lasten päiväkodit
/sivu.tmpl?sivu_id=6093
Lastensuojelu
www.jarvenpaa.fi/--Lastensuojelu--/sivu.tmpl?sivu_id=636
Laurea-ammattikorkeakoulu
www.laurea.fi
Lautakunnat
/sivu.tmpl?sivu_id=5283
Lehmustokoti
/sivu.tmpl?sivu_id=5533
Leikkipuistot
www.jarvenpaa.fi/--Leikkipuistot--/sivu.tmpl?sivu_id=6098
Leirintäalue, Vanhankylän Kartano
www.vanhankylanniemi.fi
Lemmenlaakso
www.jarvenpaa.fi/sivu.tmpl?sivu_id=5106;d=5106
Liikenne
www.jarvenpaa.fi/--Liikenne--/index.tmpl?sivu_id=38
Liikennesuunnittelu
www.jarvenpaa.fi/--Liikennesuunnittelu--/sivu.tmpl?sivu_id=5066
Liikennevalot
www.jarvenpaa.fi/--Katu_-ja-liikennevalot--/sivu.tmpl?sivu_id=6086
Liikunta
/index.tmpl?sivu_id=39
Liikuntapalvelut
/index.tmpl?sivu_id=39
Linja-autoasema
www.matkahuolto.fi/fi/toimipaikat
Linja-autoliikenne, joukkoliikenne
www.jarvenpaa.fi/--Joukkoliikenne--/sivu.tmpl?sivu_id=5064
Liputuspäivät
www.intermin.fi/intermin/home.nsf/0/B51B50A211ADB353C2256B1B00515948?opendocument
Lounaskahvila Cooperin Kulma
/sivu.tmpl?sivu_id=6089
Lukio
www.jarvenpaanlukio.fi
Luonnonsuojelu
www.jarvenpaa.fi/--Luonnonsuojelu--/sivu.tmpl?sivu_id=5106
Luottamushenkilöt
/yhteystiedot/index.tmpl?sivu_id=6197
Lupapiste.fi (rakentamisen ja yleisten alueiden luvat sekä poikkeusluvat)
www.lupapiste.fi
Lääkkeiden ongelmakäyttö
/sivu.tmpl?sivu_id=358
Lääkäreiden vastaanotto
/sivu.tmpl?sivu_id=357
Löytöeläimet
www.jarvenpaa.fi/--L%C3%B6yt%C3%B6el%C3%A4imet_ja_el%C3%A4insuojelu--/sivu.tmpl?sivu_id=5117
Takaisin ylös M
Maahanmuuttajien palvelut
/index.tmpl?sivu_id=5645
Maankaatopaikka
www.jarvenpaa.fi/sivu.tmpl?sivu_id=5749;d=5749
Maaperänsuojelu
www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi/index.tmpl?sivu_id=1960
Maastamuuttoilmoitus
www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1993/19930886
Maistraatti
www.hyvinkaanmaistraatti.fi
Mankalan koulu
www.jarvenpaa.fi/--Koulujen-yhteystiedot--/koulut/index.tmpl?sivu_id=477
Matkahuolto
www.matkahuolto.fi
Matkailukohteita Järvenpäässä ja Tuusulanjärven ympäristössä
www.tuusulanrantatie.fi
Matkailuneuvonta
Järvenpää-talo, Hallintokatu 4 (Kesällä 2015 Janne-kontti kävelykatu Jannella)
04400 Järvenpää
Puh. 040 315 2718
www.tuusulanrantatie.fi
Matonpesupaikka
www.jarvenpaa.fi/--Matonpesupaikat--/sivu.tmpl?sivu_id=5107
Melu
www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi/index.tmpl?sivu_id=1960
Meluilmoitus
www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi/index.tmpl?sivu_id=1960
Mestariasunnot
www.mestariasunnot.fi
Mielenterveys- ja päihdepalvelut
/sivu.tmpl?sivu_id=358
Musiikkiopisto
www.kum.fi
Muuttoilmoitus
www.hyvinkaanmaistraatti.fi/muuttoilmoitukset.htm
Myllytien toimintakeskus
/index.tmpl?sivu_id=5751
Myrkytystietokeskus
www.hus.fi/default.asp?path=1;28;824;2049;2265;2260
Takaisin ylös N
Neuvolat
www.jarvenpaa.fi/--Neuvolat--/sivu.tmpl?sivu_id=5340
Niemennokan kiinteistö
Gsm Varauspyynnöt ja kyselyt ensisijaisesti spostitse:erkki.leppanen@luovatpalvelut.fi (puh. 050 4334 346)
www.vanhankylankartano.fi
Nimenmuutokset
www.hyvinkaanmaistraatti.fi/nimenmuutokset.htm
Nuohous
www.ku-pelastus.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=147
Nuorisokeskus
www.jarvenpaa.fi/--Nuorisokeskus--/index.tmpl?sivu_id=6223
Nuorisotalot
www.jarvenpaa.fi/--Nuorisotalot--/sivu.tmpl?sivu_id=5186
Nuorisotyö
www.jarvenpaa.fi/--Nuorten-palvelut--/index.tmpl?sivu_id=5180
Nuorisovaltuusto
www.jarvenpaa.fi/--Nuorisoparlamentti---/sivu.tmpl?sivu_id=5201
Takaisin ylös O
Ohjattu liikunta
/sivu.tmpl?sivu_id=175
Oikeusapu
www.oikeus.fi/6223.htm
Oinaskadun koulu
www.jarvenpaa.fi/--Koulujen-yhteystiedot--/koulut/index.tmpl?sivu_id=477
Omaishoidon tuki
/sivu.tmpl?sivu_id=5790
Onnistumisenpaikka.fi – Yritys- ja teollisuustontit
www.onnistumisenpaikka.fi
Opaskartta
kartta.jarvenpaa.fi/karttapalvelu/main.jsp
Opintotuki
www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/300608102024HO?OpenDocument
Opiskeluterveydenhuolto
www.jarvenpaa.fi/--Opiskeluterveydenhuolto--/sivu.tmpl?sivu_id=5936
Osallistuminen
www.jarvenpaa.fi/--Asioi-ja-vaikuta--/index.tmpl?sivu_id=50
Osayleiskaavat
www.jarvenpaa.fi/--Osayleiskaavat--/sivu.tmpl?sivu_id=5032
Takaisin ylös P
Pajalan koulu
www.jarvenpaa.fi/--Koulujen-yhteystiedot--/koulut/index.tmpl?sivu_id=477
Palaute Järvenpään kaupungille
www.jarvenpaa.fi/--Anna-palautetta--/sivu.tmpl?sivu_id=379
Palloilukentät
/sivu.tmpl?sivu_id=5163
Palolaitos
www.ku-pelastus.fi
Palvelupisteet
www.jarvenpaa.fi/--Palvelupisteet--/sivu.tmpl?sivu_id=383
Pelastuslaitos, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Puh. 112
www.ku-pelastus.fi
Perheneuvola
www.jarvenpaa.fi/--Perheneuvola--/sivu.tmpl?sivu_id=243
Perhepäivähoito
/sivu.tmpl?sivu_id=5256
Perhetyö
www.jarvenpaa.fi/--Perhety%C3%B6--/sivu.tmpl?sivu_id=635
Peruskoulut
www.jarvenpaa.fi/--Koulujen-yhteystiedot--/koulut/index.tmpl?sivu_id=477
Pihlavistokoti
/sivu.tmpl?sivu_id=5534
Pohjavesien suojelu
www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi
Poliisi
www.poliisi.fi
Posti
www.posti.fi/postipalvelee
Potilasasiamies
www.tuusula.fi/sivu.tmpl?sivu_id=1945;navipath=1954
Puhelinvaihde
Puh. (09) 27 191

Avoinna ma–to 8–16, pe 8–15

Puheterapia, aikuiset
www.jarvenpaa.fi/sivu.tmpl?sivu_id=6301;d=6301
Puheterapia, lapset ja nuoret
www.jarvenpaa.fi/jarvenpaa/--Puheterapia--/sivu.tmpl?sivu_id=5236
Pyöräilykartta
/sivu.tmpl?sivu_id=6283
Päihdepalvelut
/sivu.tmpl?sivu_id=358
Päivähoito
/index.tmpl?sivu_id=6222
Päiväkodit
/sivu.tmpl?sivu_id=6093
Päätöksenteko
/sivu.tmpl?sivu_id=5279
Pöytäkirjat ja esityslistat
ws103.jarvenpaa.fi/ktweb
Takaisin ylös R
Rakennusluvat
www.jarvenpaa.fi/--Lupa-asiat--/sivu.tmpl?sivu_id=5086
Rakennusvalvonta
www.jarvenpaa.fi/--Rakennusvalvonta--/index.tmpl?sivu_id=6238
Rautatieasema
www.vr.fi/fin/palvelut/palvelut_asemilla/asema.php?asemanTunnus=jp&language=FI&datagroupid=1
Rautatieliikenne
www.vr.fi/heo/index.html
Ravitsemispalvelut, ruokailu laitoksissa, ruokapalvelut
www.jarvenpaa.fi/--Laitosruokailu--/sivu.tmpl?sivu_id=5732
Resina rekrytointi ja sijaisvälitys
www.jarvenpaa.fi/--Resina-rekrytointi_-ja-sijaisvälitys--/sivu.tmpl?sivu_id=400
Rokotusneuvonta
/sivu.tmpl?sivu_id=5721
Ruokamyrkytystapaukset
www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi
Röntgen
/sivu.tmpl?sivu_id=5702
Takaisin ylös S
Saastunut maa
www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi
Sairaala
/sivu.tmpl?sivu_id=368
Sairaanhoitajien vastaanotto
/sivu.tmpl?sivu_id=5716
Sairaankuljetus
Puh. 112, yleinen hätänumero
Salmonella
www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/salmonellatietoa
Saunakallion koulu
www.jarvenpaa.fi/--Koulujen-yhteystiedot--/koulut/index.tmpl?sivu_id=477
Seurakunta
www.jarvenpaanseurakunta.fi/etusivu.asp

Seurakuntaopisto
www.srk-opisto.fi
Seuratalo
/sivu.tmpl?sivu_id=5783
Seutulantalon palvelupiste (kaupungin asiakaspalvelupiste ja kassapalvelut)
www.jarvenpaa.fi/--Palvelupiste--/sivu.tmpl?sivu_id=5245
Sibelius 150 -juhlavuosi Järvenpäässä
www.jarvenpaa.fi/--Sibelius_150--/sivu.tmpl?sivu_id=7359
Siviilivihkiminen
www.hyvinkaanmaistraatti.fi/vihkiminen.htm
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
/sivu.tmpl?sivu_id=5283
Sivukartta
www.jarvenpaa.fi/jarvenpaa/sivukartta/index.tmpl?sivu_id=3
Sosiaaliasiamies
www.tuusula.fi/index.tmpl?sivu_id=1940
Sosiaali- ja terveyslautakunta
/sivu.tmpl?sivu_id=5283
Sosiaalipalvelut
/index.tmpl?sivu_id=5129
Sosiaalipalvelutoimisto
/sivu.tmpl?sivu_id=6133
Sotilasavustus
www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/180701091529EH?OpenDocument
Suun terveydenhoito
/sivu.tmpl?sivu_id=350
Suviranta
www.ainola.fi/taiteilijayhteiso_suviranta.php
Sykettä ja Sinfoniaa ry
www.sykettajasinfoniaa.fi
Syyttäjäosasto
www.oikeus.fi/6131.htm
Sähköinen asiointi, eJärvenpää
www.jarvenpaa.fi/--eJ%C3%A4rvenp%C3%A4%C3%A4-asiointipalvelut--/sivu.tmpl?sivu_id=376
Sähköiset lomakkeet
www.jarvenpaa.fi/--Lomakkeet--/ukk/index.tmpl?sivu_id=6157
Sähkönsiirto, Caruna Oy
www.caruna.fi/Content/Read/24
Sähkönsiirto, Fortum sähkönsiirto Oy
www.fortum.fi/area.asp?path=14020;14028;31772;31773;31782
Sähkösopimus
energia.fi/sahkomarkkinat/sahkon-hinta-ja-sopimukset
Sähköturvallisuus
www.tukes.fi/fi/Toimialat/Sahko-ja-hissit
Säteilyvalvonta
www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi
Takaisin ylös T
Taidemuseo
www.jarvenpaa.fi/sivu.tmpl?sivu_id=506;sid=506
Taidepalkinto
/sivu.tmpl?sivu_id=496
Taksi
www.jarvenpaantaksit.fi
Talous- ja velkaneuvonta
www.tuusula.fi/sivu.tmpl?sivu_id=1944
Talous ja verotus
www.jarvenpaa.fi/--Talous-ja-verotus--/sivu.tmpl?sivu_id=45
Talousveden laatu
www.jarvenpaa.fi/--Vedenlaatu--/sivu.tmpl?sivu_id=5111
Talvikunnossapito
www.jarvenpaa.fi/--Katukunnossapito--/sivu.tmpl?sivu_id=5090
Tammistokoti
/sivu.tmpl?sivu_id=5527
Tanssiopisto
www.keto.fi
Tapahtumat
www.jarvenpaa.fi/--Tapahtumakalenteri--/kalenteri/index.tmpl?sivu_id=5800
Tarjouspyynnöt
/sivu.tmpl?sivu_id=5286
Tarkastuslautakunta
/sivu.tmpl?sivu_id=5283
Tartuntatautineuvonta
/sivu.tmpl?sivu_id=5721
Tekninen lautakunta
/sivu.tmpl?sivu_id=5283
Tenniskentät
/sivu.tmpl?sivu_id=5555
Terveyskeskus, aluevastaanotot
/sivu.tmpl?sivu_id=5716
Terveyskeskusmaksut
jarvenpaa.fi/--Asiakasmaksut--/sivu.tmpl?sivu_id=7216
Terveyspalvelut
/index.tmpl?sivu_id=292
Terveystarkastaja
www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi
Tietoa Järvenpäästä, Järvenpää-info
www.jarvenpaa.fi/--J%C3%A4rvenp%C3%A4%C3%A4-info--/index.tmpl?sivu_id=52
Toimeentulotuki
/sivu.tmpl?sivu_id=5825
Tontit ja toimitilat
/sivu.tmpl?sivu_id=5045
Tori ja katumyynti
www.jarvenpaa.fi/--Tori_-ja-katumyynti--/sivu.tmpl?sivu_id=85
Tuho- ja haittaeläimet
www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi
Tuusulanjärvi
www.tuusulanjarvi.org
Tuusulan käräjäoikeus
www.oikeus.fi/6009.htm
Työ- ja toimintakeskus
/index.tmpl?sivu_id=5751
Työllisyyspalvelut
www.jarvenpaa.fi/sivu.tmpl?sivu_id=88
Työllisyysyksikkö
/sivu.tmpl?sivu_id=88
Työpaikat Järvenpään kaupungilla
www.jarvenpaa.fi/--Ty%C3%B6paikat--/index.tmpl?sivu_id=5658
Työterveyshuolto
/sivu.tmpl?sivu_id=367
Työvoimatoimisto, Järvenpää
www.mol.fi/toimistot/keski-uusimaa

Takaisin ylös U
Uimahalli
/sivu.tmpl?sivu_id=5559
Uimarannat
www.jarvenpaa.fi/--Uimarannat--/sivu.tmpl?sivu_id=5551
Uimavesien laatu
web.tuusula.fi/keskiuudenmaanymparistokeskus/sivu.tmpl?sivu_id=4980
Ulkoilualueet, Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry
www.uudenmaanvirkistysalueyhdistys.fi
Ulkoilualue, Vanhankylänniemi
/sivu.tmpl?sivu_id=5165
Ulkokentät
/sivu.tmpl?sivu_id=5163
Ulosotto
www.oikeus.fi/6294.htm
Urheiluseurat
/palveluhakemisto/index.tmpl?sivu_id=1184
Takaisin ylös V
Vaalit
www.jarvenpaa.fi/--Äänestä_EU-vaaleissa--/sivu.tmpl?sivu_id=7135
Validia Ammattiopisto (entinen Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus)
www.validia-ammattiopisto.fi
Valtionrautatiet
www.vr.fi/heo/index.html
Valtuusto
/sivu.tmpl?sivu_id=5282
Vammaisneuvosto
/sivu.tmpl?sivu_id=6062
Vammaispalvelut
/sivu.tmpl?sivu_id=5155
Vammaisten- ja vajaakuntoisten päivätoiminta
/sivu.tmpl?sivu_id=5736
Vanhainkoti
/sivu.tmpl?sivu_id=5141
Vanhankylänniemen kartano
www.vanhankylankartano.fi
Vanhusten asumispalvelut
/sivu.tmpl?sivu_id=5141
Vapaa-aika ja harrastaminen
www.jarvenpaa.fi/--Vapaa-aika-ja-harrastaminen--/index.tmpl?sivu_id=459
Vapaa-aika- ja osaamiskeskus
/sivu.tmpl?sivu_id=645
Varhaiskasvatus
/index.tmpl?sivu_id=6222
Vedenjakelun vikailmoitukset
www.jarvenpaa.fi/--Vikailmoitukset--/sivu.tmpl?sivu_id=5848
Veden laatu
www.jarvenpaa.fi/--Vedenlaatu--/sivu.tmpl?sivu_id=5111
Velka- ja talousneuvonta
www.tuusula.fi/sivu.tmpl?sivu_id=1944
Venepaikat
www.jarvenpaa.fi/--Järvenpään_kaupungin_venepaikat--/sivu.tmpl?sivu_id=8406
Verotoimisto
www.vero.fi
Vesiensuojelu
www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi/index.tmpl?sivu_id=1960
Vesihuolto
www.jarvenpaa.fi/--Vesihuolto--/index.tmpl?sivu_id=6201
Vesilaitoksen yhteystiedot
www.jarvenpaa.fi/--Yhteystiedot--/sivu.tmpl?sivu_id=5925
Vesilaitos
www.jarvenpaa.fi/--Vesihuolto--/index.tmpl?sivu_id=6201
Vesilaskutus
www.jarvenpaa.fi/--Laskutus_ja_kulutus--/sivu.tmpl?sivu_id=6142
Vesimaksut
www.jarvenpaa.fi/--Vesilaitoksen_maksut--/sivu.tmpl?sivu_id=5857
Veteraanit
/sivu.tmpl?sivu_id=5811
Viheralueet ja puistot
www.jarvenpaa.fi/--Viheralueet-ja-puistot--/sivu.tmpl?sivu_id=5094
Vihkiminen
www.jarvenpaanseurakunta.fi/kirkollisettoimitukset_haat.asp
Vihtakadun koulu
www.jarvenpaa.fi/--Koulujen-yhteystiedot--/koulut/index.tmpl?sivu_id=477
Viljelypalstat
www.jarvenpaa.fi/--Viljelypalstat--/sivu.tmpl?sivu_id=5442
Villa Kokkonen
www.villakokkonen.fi
Vuokra-asunnot
/sivu.tmpl?sivu_id=65
Vuokrattavat nuorisotilat
www.jarvenpaa.fi/--Vuokrattavat-tilat--/sivu.tmpl?sivu_id=5190
Väestönsuojelu
www.ku-pelastus.fi
Väestörekisterikeskus
www.vaestorekisterikeskus.fi
Takaisin ylös W
Wärttinä
/sivu.tmpl?sivu_id=5523
Takaisin ylös Y
Yhdistyksiä ja seuroja
www.jarvenpaa.fi/--J%C3%A4rvenp%C3%A4%C3%A4n-linkit--/sivu.tmpl?sivu_id=6287
Yhteystiedot, Järvenpään kaupungin (Fonectan järjestelmässä)
jarvenpaa.yhteystiedot.fi
Yleinen edunvalvoja
www.tuusula.fi/index.tmpl?sivu_id=1940
Yleinen hätänumero
Puh. 112
Yleinen oikeusaputoimisto
www.oikeus.fi/6223.htm
Yleiskaava
/sivu.tmpl?sivu_id=115
Ympäristöasiat
www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi/index.tmpl?sivu_id=1960
Ympäristövalvonta ja eläinlääkintähuolto
www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi/index.tmpl?sivu_id=1960
Yrittäminen
www.jarvenpaa.fi/--Elinkeino-_ja_yrityspalvelut--/sivu.tmpl?sivu_id=716
Yritys- ja teollisuustontit – Onnistumisenpaikka.fi
www.onnistumisenpaikka.fi
Yritysneuvonta
www.uusyrityskeskus.fi/startti
Yritysrekisteri, Järvenpää
www.jarvenpaa.fi/--Yritysrekisteri--/yritysrekisteri/index.tmpl?sivu_id=2252
Takaisin ylös Ä
Äitiysavustus
www.kela.fi
Äitiysneuvola
www.jarvenpaa.fi/sivu.tmpl?sivu_id=5432;d=5432
Äitiysraha
www.kela.fi
Takaisin ylös Ö
Öljyvahinkojen ehkäisy ja torjunta
www.ku-pelastus.fi

Järvenpään kaupunki

Vaihde (09) 27 191
avoinna ma–to 8–16, pe 8–15

Postiosoite:
Hallintokatu 2
PL 41, 04401 Järvenpää

Asiakaspalvelupisteet

Y-tunnus 0126541-4