A

1. Vanhankylän kartanon päärakennus

Yläpytingin kaakkoispuolella on sijainnut kartanon entinen, ilmeisesti jo 1600-luvulla rakennettu päärakennus, joka on purettu 1900-luvun alussa. Osa rakennuksen paikasta on todennäköisesti jäänyt tien alle. Yläpytingin läheisyydessä on voinut säilyä myös 1600-luvun tai vanhempia rakenteita tai kerrostumia.

Rusakko, kuva: Mantsi Rapeli.

Vanhankylän kartanoon on enimmillään kuulunut noin 50 rakennusta sekä laaja puisto ja puutarha. Kartanon perusti Nils Stålhane vuonna 1640. Nykyisen päärakennuksen vanhin osa on 1700-luvun lopulta. Alueella on asuttu pitkään, sillä arkeologisessa inventoinnissa on löydetty merkkejä keskiaikaisesta asutuksesta. Vanhoista kartanon rakennuksista on jäljellä 12.

Kartanon ympäristö tarjoaa lepakoille hyviä pesäkoloja ja päiväpiiloja. Alueella on tavattu pohjanlepakkoja, pikkulepakkoja ja viiksisiippoja.

 

 

 

 

VKN_alkuun          VKN_seuraava