A

11. Vähäjärvi

Rehevä ranta maatuu nopeasti. Runsas kasvillisuus kerää rantamatalaan jatkuvasti uutta ainesta nopeammin kuin se ehtii maatua. Rantaluhta ja pajupensaikko leviävät vähitellen järvelle päin. Reheväkasvuinen ranta tarjoaa suojan runsaslajiselle eläimistölle. korea, mutta laulajan vaatimaton pajusirkku on pajuttuneiden rantaluhtien tyypillisimpiä asukkaita.

VKN_Pajusirkku_StefanBerndtsson_Flickr_250817 

Pajusirkku (Emberiza schoeniclus), kuva: Stefan Berndtsson/Flickr.
Linnunlaulu, ääni: Jare Matusiak/xeno-canto. 25.8.2017.

 

 

 

VKN_edellinen           VKN_seuraava

VKN_alkuun