A

4. Linturanta

Tuusulanjärven vanhalta rantatörmältä avautuu näkymä Tuusulanjärven länsirannan Natura-alueelle, jota on suojeltu arvokkaana lintuvetenä runsas puolitoista kilometriä. Rantaluhdan puustoa ovat hieskoivu, tervaleppä, harmaaleppä, raita ja muut pajut, tuomi ja paatsama. Ruohovartisia kasveja ovat mesiangervo, ranta-alpi, rentukka ja kurjenmiekka sekä kastikat, sarat ja kortteet. Allikoissa kasvaa vehkaa ja raatetta.

Alueella pesii runsaasti eri lintulajeja ja se on tärkeä vesilintujen ja kahlaajien muutonaikainen levähdys- ja ruokailupaikka. Alueella voi nähdä harmaahaikaroita, silkkiuikkuja, taveja, haapanoita, heinäsorsia, lapasorsia ja tukkasotkia. Ruovikoissa voi kuulla ruokokerttusen raksutusta, rytikerttusen verkkaisempaa laulua, niittykirvisen yksitavuista ääntä tai keltavästäräkin heläytystä. Pikkulokki on pesinyt luhdan reunassa ja kalasääksi on nähty järvellä saalistamassa.

Kartanon entinen pelto Vanhankylänniemen ja Kaakkolan välissä on yksi Järvenpään vanhimmista. Järvenpään kaupungin omistamat peltomaat on vuokrattu viljelyyn.

 VKN_luontopolku_Haapana_Flickr_250817

Haapana (Anas penelope), kuva: AeroPixels/Flickr.
Linnunlaulu, ääni: Jarek Matusiak/xeno-canto. 25.8.2017.

 

VKN_Harmaahaikara_Flickr_250817

Harmaahaikara (Ardea cinerea), kuva: JuanEmilio/Flickr.
Linnunlaulu, ääni: Jare Matusiak/xeno-canto. 25.8.2017.

 

VKN_Keltavastarakki_RobZweers_Flickr_250817

Keltavästäräkki (Motacilla flava), kuva: Rob Zweers/Flickr.
Linnunlaulu, ääni: Jare Matusiak/xeno-canto. 25.8.2017.

 

VKN_Lapasorsa_Luciano95_Flickr_250817 

Lapasorsa (Anas clypeata), kuva: Luciano95/Flickr.
Linnunlaulu, ääni: Jare Matusiak/xeno-canto. 25.8.2017.

 

VKN_Niittykirvinen_RobZweers_Flickr_250817

Niittykirvinen (Anthus pratensis), kuva: Rob Zweers/Flickr.
Linnunlaulu, ääni: Jare Matusiak/xeno-canto. 25.8.2017.

 

VKN_Ruokokerttunen_MickaelDia_Flickr_250817

Ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus), kuva: Mickaël Dia/Flickr.
Linnunlaulu, ääni: Lisa Boocock/xeno-canto. 25.8.2017.

 

 

VKN_edellinen            VKN_seuraava

VKN_alkuun