A

6. Kallioketo

Kalliokedolla vuorottelevat niittymäiset laikut, ohuthumuksiset ketolaikut ja sammalen tai jäkälän peittämät kalliopinnat. Kallioketo on monilajinen yhteisö, jossa on paljon erilaisia kasvupaikkoja. Mehitähti on kotiutunut täysin alueelle. Kukkivia kasveja on koko kesän. Keto houkuttelee runsaasti päiväperhosia. Ketoja voidaan suojella jatkuvasti laiduntamalla, niittämällä tai raivaamalla. Kartanon entisen kylmäkellarin takana kasvaa luontaisesti syntynyt saarnikko. Saarni on hallanarka puu, joka tulee lehteen myöhään kesällä, tammeakin myöhemmin. Lehdet varisevat vihreinä ja melko varhain jo syyskuussa. Saarni vaatii ravinteista ja mielellään kalkkipitoista kasvupaikkaa. Saarnipuu on sitkeää ja helposti taivutettavaa puuainesta erilaisiin tarve-esineisiin. Mäelle on siirretty vuonna 1989 vanha tuulimylly kartanon entisen tuulimyllyn paikalle. Silloin kun viljaa on jauhettu tuulen voimalla, mäki on ollut melko puuton, koska nykyisenkaltainen metsä olisi vaimentanut tuulen voimaa liikaa. Mäellä on nähtävissä jäänteitä rakennusten kivijalkakivistä ja perustuksista. Mäen koillisrinteessä on kellarikuoppia.

 

 

 

 

VKN_edellinen               VKN_seuraava

VKN_alkuun