A

AO-tontti Lepolassa

Korkeimman tarjouksen jättäneelle on ilmoitettu. Tontinmyyntipäätös lähetetään kaikille tarjouksen jättäneille.

Lepola III sijaitsee 2 km Järvenpään keskustasta etelään valtakunnallisesti merkittävän Tuusulan Rantatien kulttuurimaisemassa, Sibeliuksen Ainolan lähettyvillä. Lähimpään ylä- ja alakouluun on matkaa kilometri, päiväkotiin 800 m ja lähimpään kauppaan puolitoista kilometriä. Ainolan junaseisakelle on puoli kilometriä.

Kymmenen vuoden sisällä ostettu tai vuokrattu tontti kaupungilta, estää saamisen tontin tässä haussa. Tarjouksen voi jättää, mutta etusija niillä jotka täyttävät tämän ehdon riippumatta tarjotusta summasta. Muuten tontti on kaikkien vapaasti haettavissa ilman koti- tai työpaikkaan liittyviä rajoituksia. Korkeimman tarjouksien ollessa saman suuruisia ratkaisee arpa.

Tontin saajalle ilmoitetaan viikon 48 aikana tontin saannista. Kaikille tarjouksen jättäneille lähetetään tontinmyyntipäätös, kun myyntipäätös on tehty.

Tontin saajan tulee maksaa tontin varausmaksu 1 500 € viikon kuluessa siitä, kun kaupunki on ilmoittanut tontin saamisesta. Varausmaksu hyvitetään tontin hinnassa, mutta sitä ei palauteta, jos tontin saaja peruu kaupan.

Kaupunki pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset.

Tontti on heti rakennettavissa. Tontille rakennettava talo tulee rakentaa asuttavaan kuntoon kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta lukien. Tonttia ei saa luovuttaa rakentamattomana kolmannelle.

Lepola III alueella on rakentamistapaohjeet, joita tulee noudattaa ja joihin tulee tutustua hyvin ennen tarjouksen tekemistä.

Tontti on merkitty maastoon ja sitä voi käydä katsomassa.

 

186-22-2219-9, Karhi 7 

  • vähimmäishinta on 70 000 € (350 €/k-m2)
  • tontin pinta-ala on 630 m2
  • rakennusoikeus 200 k-m2 + 30 k-m
  • tonttijako (pdf)
  • asemakaavaote (pdf)

 


Asemakaava (pdf)

Asmakaavamääräykset (pdf)

Rakentamistapaohjeet (pdf)

Tontin sijainti kartalla (linkki uuteen ikkunaan)

Lepola III värikartta (pdf)

 

Pohjatutkimustietoja korttelit 2219 ja 2222 (pdf) 

Rakennettavuusselvitys Lepola III (pdf)

Lepola III Tutkimuskartta (pdf)

Tottikorkokartta (pdf)

 

Lisää Lepola III asemakaavasta (linkki uuteen ikkunaan)

 

Tonttitarjous lähetetään sähköpostilla Tarja Kariniemelle (etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi) viimeistään perjantaina 23.11.2018 kello 12.00. Tonttitarjouksessa tulee ilmetä hakijan nimi/nimet, henkilötunnus, osoite ja tarjottu hinta. Lisäksi maininta onko saanut/vuokrannut aikaisemmin tontin Järvenpään kaupungilta Määräajan jälkeen tulleet tarjoukset hylätään. Tarjouksen lähettäneille tulee kuittaus tarjouksen perille tulemisesta. 

 

Yhteystietoja:

Maankäyttöinsinööri; Tarja Kariniemi p. 040 315 2445

Kaava-asioissa; asemakaava-arkkitehti Terttu-Elina Wainio p. 040 315 2353

Lupa-asioissa; lupatarkastaja Pia Rohamo p. 040 315 2017

Maaperätiedoissa; kartastoinsinööri Tuomo Markkanen p. 040 315 2444

Tonttikauppojen ajanvaraus; maankäyttösihteeri Sirkku Huhtala p. 040 315 2425

Sähköpostiosoite; etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi