A

Adoptio

Adoptio eli lapseksiottaminen on oikeudellinen toimenpide. Se merkitsee vanhemman oikeuksien ja velvollisuuksien siirtymistä lapsen biologisilta vanhemmilta adoptio- eli ottovanhemmille. Lapsi saa adoptioperheessään oikeudellisesti saman aseman kuin biologinen lapsi. Adoptiosuhde on purkamaton. Lapsen adoptoiminen edellyttää adoptioneuvontaa.

Adoptioon luovuttavat voivat olla yhteydessä suoraan puhelimitse lastensuojelun päivystykseen (kaupungin vaihde 09-27191).

Adoptiotyötä säätelevät laki lapseksiottamisesta sekä kansainväliset sopimukset.

Järvenpään kaupunki ostaa adoptioneuvonnan Pelastakaa Lapset ry:ltä. Adoptioneuvontaa tarvitsevat voivat olla suoraan yhteydessä Pelastakaa Lapsiin.

Yhteystiedot
Pelastakaa Lapset ry
Etelä-Suomen aluetoimisto
p. 010 843 5000