A

Hyvinvointikampushankkeen aikataulutus

Rakennusluvat ja rakentamisen käynnistyminen

 • Kevät 2017

Korttelissa on valmis tonttijako ja tontit on lohkottu

 • maalis–huhtikuu 2017

Kaavan vahvistaminen

 • tammikuu 2017 

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyy kortteli- ja aluesuunnitelman, joka sisältää esitykset mm. pysäköinnin järjestämiseksi

 • loppuvuosi 2015

Kampusalueen kortteli- ja aluesuunnittelu käynnistyy yhteistoimintasopimuksen mukaisesti

 • helmi–maaliskuu 2015

Valmistellaan yhteistoimintasopimus, jonka sisällöt ja velvoitteet tarkentuvat edellä mainituista omistajapoliittisista linjauksista riippuen (kaupunki mm. ottaa kantaa sitoutuuko se vuokraamaan tiloja). Sopimus käsitellään talousjaostossa ja hyväksytään kaupunginhallituksessa. Yhteistoimintasopimuksen juridinen sisältö ja lopputulema tulevat vaikuttamaan mahdollisten tulevien kilpailutusten aikatauluun.

 • tammi–helmikuu 2015

Kaupunginhallituksen iltakoulu linjaa hanketta ja kumppaniehdokkaiden valintaa ja kaupunginhallitus päättää kumppanin valinnasta aikaisemmat linjaukset huomioiden

 • joulukuu 2014–helmikuu 2015

Hanketta esitellään kaupunginhallitukselle talousjaoston linjauksen pohjalta

 • marraskuu–joulukuu  2014 

Hanketta esitellään talousjaostolle omistajapoliittisen ohjauksen hakemiseksi, tarkastelukulmana hankkeen linjaukset tiloihin ja niiden mahdollisiin hallinnollisiin linjauksiin liittyen

 • marraskuu–joulukuu 2014

Ennen kumppaninvalintapäätöstä Lasten ja nuorten lautakunta (LaNu) sekä Ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten lautakunta (IkäTo) tekevät tarveselvitykset esitettäväksi talousjaostolle edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi

 • maaliskuu–marraskuu 2014

Työryhmä tutustuu esityksiin ja haastattelee suunnitelmien laatijat

 • touko–elokuu 2014

Kumppanuushaku eli konseptisuunnitelmien esittäminen kaupungille

 • helmi–huhtikuu 2014

Hankkeen julkinen esittely potentiaalisille yhteistyökumppaneille

 • tammi–helmikuu 2014