A

Aikuissosiaalityö - suunnitelmallista tukea elämäntilanteeseen

Aikuissosiaalityön palvelut palvelevat Järvenpään uudessa sosiaali- ja terveyskeskuksessa JUSTissa, os. Lääkärinkuja 1, 04410 Järvenpää. Sosiaalitoimisto sijaitsee toisessa kerroksessa.

Aikuisten sosiaalipalveluiden yhteystiedot

Aikuissosiaalityö - suunnitelmallista tukea elämäntilanteeseen

Aikuissosiaalityö ja –ohjaus on yli 18-vuotiaiden kanssa tehtävää työtä, jolla pyritään auttamaan kuntalaisia sellaisissa ongelmatilanteissa, joihin liittyy sosiaalipalvelujen ja/tai sosiaalityön tarve, sekä sosiaalisissa kriisitilanteissa. Työn lähtökohtana on huomioida asiakkaan kokonaistilanne.

Aikuissosiaalityön yksikössä työskentelee sosiaalityöntekijöitä ja sosiaaliohjaajia. Uudet asiakkaat asioivat pääsääntöisesti aina ensin sosiaaliohjaajalla. Aikuissosiaalityön yksikössä tarjottavia palveluja ovat mm.

  • palvelutarpeen arviointi yhdessä asiakkaan kanssa tehtynä
  • motivointi, ohjaus ja tuki työllisyyttä, raittiutta tai kuntoutumista kohti
  • taloudellinen ja sosiaalinen tuki kriisitilanteissa
  • tukeminen ja ohjaaminen taloudellisissa vaikeuksissa, elämänhallinnan ongelmissa sekä asumiseen liittyvissä ongelmissa
  • sosiaaliturvaetuuksiin ja sosiaalipalveluihin liittyvä ohjaus ja neuvonta
  • yksilölliseen kokonaistilanteeseen perustuvat päätökset täydentävästä ja ennaltaehkäisevästä toimeentulotuesta
  • laitoskuntoutuksen ja asumispalvelujen järjestäminen päihdekuntoutujille
  • tilapäismajoituksen järjestäminen
  • aktivointisuunnitelmien laadinta
  • työllistymistä edistävä monialainen palvelu (TYP-työ).

Sosiaaliohjaajan (tai oman nimetyn sosiaalityöntekijän) tavoittaa parhaiten puhelimitse. Myös ajanvaraukset tehdään toistaiseksi puhelimitse.

 

Sosiaalitoimiston etusivu ja henkilökunnan yhteystiedot löydät täältä