A

Ainolan keskus

Ainolan keskus tulee toimimaan Järvenpään eteläisten kaupunginosien palvelukeskuksena. Ainolan keskuksen toteuttaminen kytkeytyy  pääradan parantamiseen. Ainolan nykyinen asema siirretään Poikkitien eteläpuolelle pääradan parantamisen II vaiheessa, jonka toteutuminen ajoittunee tämän vuosikymmenen lopulle. Ainolan keskusta voidaan ryhtyä rakentamaan vasta aseman siirron jälkeen 2020-luvulla.

Taustana suunnittelutyölle on 2014 Järvenpään kaupunkikehityslautakunnan hyväksymä Poikkitien yritys- ja palvelualueen kaavarunko. Ainolan keskuksen viitesuunnitelmassa tutkitaan maankäytön  ratkaisuja ja toiminnallisia sekä laadullisia tavoitteita ympäristön kehittämiselle. Vuonna 2016 valmistunut viitesuunnitelma luo valmiuksia asemakaavoitukselle sekä lähtökohtia Ainolan aseman suunnittelulle ratasuunnittelussa.

Ainolan keskuksen viitesuunnitelma (pdf 29 Mt)

Lisätietoja:

Ilkka Holmila Kaupunginarkkitehti, puh. 040 315 2455

Hannele Selin Yleiskaava-asiantuntija, puh. 040 315 2432