A

Ainolan keskus

Ainolan keskus tulee toimimaan Järvenpään eteläisten kaupunginosien palvelukeskuksena. Ainolan nykyinen asema siirretään Poikkitien eteläpuolelle pääradan parantamisen II vaiheessa, jonka toteutuminen ajoittunee tämän vuosikymmenen lopulle. Ainolan keskusta voidaan ryhtyä rakentamaan vasta aseman siirron jälkeen 2020-luvulla.

Ainolan keskuksen toteuttaminen kytkeytyy pääradan parantamiseen.

Taustana suunnittelutyölle on Järvenpään kaupunkikehityslautakunnan vuonna 2014 hyväksymä Poikkitien yritys- ja palvelualueen kaavarunko.


Viitesuunnitelmat

Alueen suunnittelua on kaavarungon laadinnan jälkeen jatkettu viitesuunnitelmatöillä. Alueelle on arkkitehtitoimistojen toimesta laadittu kaksi erillistä viitesuunnitelmaa.

 1. Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy, 2015-2016

  • Ainolan keskus: raportti (pdf 29 Mt)

2. Arkkitehtitoimisto Harris & Kjisik Oy, 2018


Alueen asemakaavoitustyö on käynnistetty keväällä 2018. Seuraa kaavatyön etenemistä asemakaavan omalla sivulla.