A

Ainolan keskus

Ainolan keskus tulee toimimaan Järvenpään eteläisten kaupunginosien palvelukeskuksena. Ainolan nykyinen asema siirretään Poikkitien eteläpuolelle pääradan parantamisen II vaiheessa, jonka toteutuminen ajoittunee tämän vuosikymmenen lopulle. Ainolan keskusta voidaan ryhtyä rakentamaan vasta aseman siirron jälkeen 2020-luvulla.

Laaditussa viitesuunnitelmassa tutkitaan maankäytön ratkaisuja ja toiminnallisia sekä laadullisia tavoitteita ympäristön kehittämiselle. Vuonna 2016 valmistunut suunnitelma luo valmiuksia asemakaavoitukselle sekä lähtökohtia Ainolan aseman suunnittelulle ratasuunnittelussa.

Ainolan keskuksen viitesuunnitelma (pdf 29 Mt)


Ainolan keskuksen toteuttaminen kytkeytyy pääradan parantamiseen.

Taustana suunnittelutyölle on Järvenpään kaupunkikehityslautakunnan vuonna 2014 hyväksymä Poikkitien yritys- ja palvelualueen kaavarunko.