A

Ajankohtaista työterveyshuollossa

Järvenpään kaupungille itselleen ja yritysasiakkailleen tuottamat työterveyspalvelut on kilpailutettu

Kuntalain mukaisesti kunnallisten työterveyshuollon sairaanhoitopalveluita kilpailluilla markkinoilla tuottavien toimijoiden tulisi yhtiöittää toimintansa vuoden 2018 loppuun mennessä. Järvenpään kaupunki tuottaa erillisessä työterveyspalveluyksikössä työterveyshuollon palveluita paitsi kaupungin omalle henkilöstölle, myös noin 200 yrityksen henkilöstölle. Kaupungissa päätettiin yhtiöittämisen sijaan kilpailuttaa työterveyspalvelut ja siirtää ne ulkoiselle palveluntuottajalle. Kilpailutus sisältää myös Järvenpään kaupungin työterveyshuollon yritysasiakkaille tuottamat palvelut.

Järvenpään kaupunki käynnisti syyskuussa 2016 selvityksen työterveyshuollon uudelleen organisoimiseksi. Työterveyspalveluiden yksikössä Myllytie 13:ssa työskentelee kahdeksan työntekijää. Osa henkilöstöstä siirtyy liikkeenluovutuksella uuden palvelun tuottajan palvelukseen ja osa sijoittuu kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen tehtäviin.

Kilpailutus käynnistyi loppuvuodesta 2016. Kaupunginhallitus päätti hankinnasta maaliskuussa 2017 ja toiminta uuden työterveyspalvelutuottajan kanssa pyritään aloittamaan 1.9.2017.


Tekstiviesti muistuttaa vastaanottoajasta

Työterveyshuollossa on otettu käyttöön ajanvarausten tekstiviestipalvelu. Tekstiviestimuistutus lähetetään automaattisesti vastaanottoaikaa edeltävänä arkipäivänä. Jos vastaanotto on varattu maanantaille, muistutus lähetetään edellisenä perjantaina.

Tekstiviestimuistutusta varten asiakkaan matkapuhelinnumero tulee olla tallennettuna potilastietojärjestelmämme perustietoihin. Matkapuhelinnumero tarkistetaan ajanvarauksen yhteydessä. Asiakas voi estää tekstiviestin lähettämisen mainitsemalla siitä vastaanottoaikaa sovittaessa.

Mikäli viesti ei teknisistä syistä tule perille, vastaanotto on kuitenkin sovitusti varattuna ja voimassa.

Muistutustekstiviestiin ei voi vastata.

Ajanvarauksen peruuttaminen

Ajan voi peruuttaa puhelimitse (09) 2719 3238 (tai faxilla (09) 2719 3237) tai sähköpostilla peruutus.tyoterveys@jarvenpaa.fi

Ajanvaraus katsotaan peruutetuksi, kun peruminen tehdään viimeistään vastaanottoa edeltävänä arkipäivänä klo 15.00 mennessä.

Peruuttamatta jätetystä, käyttämättömästä vastaanottoajasta peritään maksu.