A

Soskussa tapahtuu

Sosku-hankkeen elo- ja syyskuun kuukausitiedote
elo-syyskuu_2017 tiedote

SEMINAARI MARRASKUUSSA

Yhteiskehittämisen seminaari – entistä parempaa sosiaalista kuntoutusta kokemus- ja ammattitietoa yhdistämällä

SOSKU-hanke, Järvenpään osahankkeen loppuseminaari
Ajankohta 7.11.2017 kello 9:30 - 15:00
Paikka Auditorio, Fox Center, Wärtsilänkatu 61, 04440 Järvenpää

Seminaarin aiheena on yhteiskehittäminen sosiaalisessa kuntoutuksessa:

Seminaarissa kerrotaan Järvenpään kaupungin sosiaalisen kuntoutuksen SOSKU-kehittämishankkeessa toteutetusta palveluiden yhteiskehittämisestä. Järvenpään SOSKU-osahanke on osa valtakunnallista, THL:n hallinnoimaa kehittämishanketta (2015-2018).

Järvenpään osahankkeessa on käynnistetty ja toteutettu erilaisia palveluiden ja käytäntöjen kehittämisprosesseja. Niissä työntekijät, esimiehet ja asiakkaat sekä heidän keskuudestaan koulutetut kokemusasiantuntijat ovat yhdessä asettaneet tavoitteita sekä ideoineet ja kokeilleet uusia tapoja toteuttaa sosiaalista kuntoutusta. Lisäksi hankkeessa on valmennettu asiakkaita, esimiehiä ja työntekijöitä, koska yhteiskehittämisessä on kyse kaikkien näiden roolien ja toimintatapojen muutoksesta.

Yhteiskehittäminen tarkoittaakin jatkuvaa ja laaja-alaista toimintakulttuurin muutosta, jossa vanhat erilliset roolit, tietämykset ja osaaminen tuodaan yhteen uudella tavalla. Seminaarin iltapäivässä pääset tutustumaan monipuolisesti erilaisiin yhteiskehittämisen sovelluksiin.

Seminaarin ohjelma:
9:30 - 10:00 Järvenpään Sosku osahankkeen erilaiset yhteiskehittämisen foorumit: Alica Tiirakari, kokemusasiantuntija, Järvenpään sosiaalinen kuntoutus Walssi, Susanna Hyypiä hanketyöntekijä Sosku-hanke Järvenpää

10:00 - 10:45 Sosiaalisen toimintakyvyn turvaaminen akuuttihoidossa  – päivystystilanteen haasteet ja mahdollisuudet sosiaalisen kuntoutuksen näkökulmasta: Outi Hietala, SOSKU-hankkeen erikoistutkija-kehittäjä, VTT

10:45 - 12:00 Ruokailumahdollisuus (omakustanteinen) Hermannissa, joka on luentosalin vieressä.
Mahdollisuus tutustua myös Järvenpään sosiaalisen kuntoutuksen Walssiin ja Työ-ja päivätoimintaan sekä käydä Walssin Pikkupuodissa tekemässä ostoksia käteisellä.

12:00 - 14:00 Yhteiskehittämisen työpajat. Osallistuja valitsee yhden aiheen.
1. Miten yhteiskehittämiseen voi valmentautua?
2. Mitä työntekijän tulee "sietää" yhteiskehittämisessä?
3. Miten sosiaalisen kuntoutuksen arjessa aletaan uudella tavalla tehdä yhdessä?
4. Mitä yhteisöllisen kuntoutumisen mahdollistaminen on?
5. Millaisia rooleja ja tehtäviä on esimiehellä yhteiskehittämisessä?
6. Millaista on kokemustiedon hyödyntäminen Matala palvelussa?

14.00 - 15:00 Miksi asiakkaiden ja ammattilaisten yhteistyö ja yhdessä tekeminen on tärkeää sosiaalisessa kuntoutuksessa? Antti Särkelä, työnohjaaja, työyhteisökehittäjä.

Lisätietoa seminaarista voi kysyä Susanna Hyypiältä susanna.hyypi(at)jarvenpaa.fi tai Outi Hietalalta outi.hietala(at)jarvenpaa.fi

Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallisessa kehittämishankkeessa (SOSKU) sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattilaiset ja asiakkaat ideoivat, luovat, kehittävät ja testaavat yhdessä sosiaalisen kuntoutuksen toimintamalleja. Tutkimus ja koulutus tukevat kehittämistyötä.

SOSKU-hanketta toteuttavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Diakonia-ammattikorkeakoulu, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote), Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (FSHKY), Jyväskylän kaupunki, Järvenpään kaupunki, Kuntoutussäätiö, Laukaan kunta, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Rovaniemen kaupunki, Seinäjoen kaupunki ja Vantaan kaupunki.

Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja osatoteuttajat.

Lisätietoa hankkeesta: www.thl.fi/sosku