A

Alhotien alue

Tule rakentamaan uutta Järvenpäätä!

Alhotien alue etelästä 

Alhotien alueen kumppanuushaku 14.3.-20.6.2016

Järvenpään kaupunki etsii suunnittelu- ja toteutuskumppania rakentamaan vetovoimaista ja tehokasta asuntokokonaisuutta, johon tulee monipuolisia kerrostaloasuntoja ja niitä tukevia palvelutiloja. Kumppaneilta toivotaan ideoita ja esitystä alueen toteutus- ja toimintakonseptista. Asemakaava muutetaan kumppanien valinnan jälkeen yhteissuunnittelun pohjalta.

Kokonaisuuden mitoitus on vähintään 16 000 k-m2. Alueella voidaan varautua kalliotilojen hyödyntämiseen. Alhotien alueen kehittämishankkeeseen liittyy myös ympäröivien katualueiden perusparantaminen. Korttelien tarkat rajat, käyttötarkoitukset, rakennusoikeudet ja rakentamistapa määritellään yhteissuunnittelun pohjalta asemakaavoituksessa.

Hakijoiden tulee laatia korttelisuunnitelma ja rakennusten viitesuunnitelmat sekä tehdä ostotarjous suunnitelmansa mukaisista tonteista. Noin 20-25 % suunnitelman mukaisesta rakennusoikeudesta osoitetaan valtion tukemaan asuntotuotantoon. Kumppanien valinta tehdään laatutekijöiden ja tulevien tonttien ostotarjousten perusteella. Arviointivaiheessa käydään tarvittaessa tarkentavia neuvotteluja. Ehdotukset asetetaan nähtäväksi Järvenpäässä.

Valittavaa konseptia jalostetaan osapuolten yhteistyössä asemakaavoituksen rinnalla valmiiksi korttelisuunnitelmaksi, jonka perusteella tontit luovutetaan rakennettaviksi, kun asemakaavanmuutos on lainvoimainen. Rakentamaan päästään arviolta vuoden 2017 lopulla.

Tiedote (pdf)

Valintaohjelma (pdf)

Ladattavat tiedostot