A

Alhotie, kortteli 1907

Kumppanuuskaavoitushanke

Alhotien varteen, Helsingintien päähän, suunnitellaan vetovoimaista ja tehokasta asuinkerrostalorakentamista. Alueelle tulee monipuolisia kerrostaloasuntoja ja niitä tukevia palvelutiloja.

Kaupunkikuvallisesti ja palveluiltaan keskeisellä paikalla Helsingintien päässä sijaitsevalla alueella pyritään hyvään laatutasoon. Alue rajoittuu Alhopuistoon ja Kytömäen viheralueeseen ja sijaitsee noin kilometri Järvenpään rautatieasemasta ja kävelykeskustasta.

Alueen kehittämiseksi järjestettiin vuonna 2016 kumppanuushaku, jonka perusteella kaupunki päätti 16.1.2017 valita hankkeen suunnittelu- ja toteuttamiskumppaniksi Avain Yhtiöt Oy:n ja Bonava Suomi Oy:n yhdessä sekä käynnistää alueen suunnittelun yhteistyössä kumppanin kanssa.

 

Yhteyshenkilöt:
kaavoitusjohtaja Sampo Perttula ja
kaavoitusinsinööri Åsa Graeffe

Kaavatunnus: 190020

JARDno-2017-114


 LAINVOIMAINEN

Asemakaava on kuulutettu voimaan 6.8.2020

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus

Rakentamistapaohje

0_HYVÄKSYTTY

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 18.6.2018 § 62 Alhotien alueen asemakaavan muutoksen.

Hyväksymispäätöksestä valitettiin Helsingin hallinto-oikeuteen. Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä valitettiin edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jossa valituslupahakemus hylättiin 1.7.2020.

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus + liitteet

Rakentamistapaohje

 

0_EHDOTUSVAIHE

Asemakaavan muutosehdotus on julkisesti nähtävillä (MRL 65 § ja MRA 27 §) 5.2.-6.3.2018. Kaupunkikehityslautakunta on hyväksynyt asemakaavaehdotuksen nähtäville 25.1.2018 § 9.

Kuulutus

Asemakaavamuutosehdotuskartta

Asemakaavaselostus

Rakentamistapaohje

 

0_VALMISTELUVAIHE

Kaavamuutosluonnos on nähtävillä 25.9.- 16.10.2017 välisen ajan.

Kuulutus

Asemakaavaluonnoskartta

Havainnekuvia

 

Kaavaluonnosta ja alueen katusuunnitelmaluonnoksia koskeva yleisötilaisuus pidetään Seutulantalolla (Seutulantie 2, 1. krs) keskiviikkona 27.9.2017 klo 17.00-19.30.
Tervetuloa!

Diaesitys

Havainnekuvia kortteleista

Katusuunnitelmaluonnos

 

0_ALOITUSVAIHE

Kuulutus asemakaavan muutoksen vireilletulosta 17.5.2017

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Ote voimassa olevasta asemakaavasta (pdf)