A

Alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma

Suomessa on voimassa kotoutumislaki. Sen mukaan Suomeen rekisteröityneen maahanmuuttajan tulee saada perustietoa Suomesta. Kaikilla maahanmuuttajilla (esim. työnhakijat, tutkinto-opiskelijat, kotiäidit) on oikeus alkukartoitukseen ja kotouttamissuunnitelmaan. Kun muutat Suomeen, voit hakea palveluita, jotka auttavat sinua kotoutumaan.

Oletko uusi järvenpääläinen?

Sinulla on oikeus alkukartoitukseen, jos

 • olet muuttanut Järvenpäähän ulkomailta tai muualta Suomesta ja
 • kotikuntasi on Järvenpää
 • sinulle ei ole tehty aikaisemmin alkukartoitusta ja
 • sinulla on ollut kotikunta Suomessa enintään kolme vuotta

Alkukartoituksessa selvitetään sinun tilanteesi ja sen mukainen palveluntarve.

Alkukartoitukseen kuuluu:

 •  kielitaidon testaus ja osaamisen kartoitus
 •  tietoa opiskelusta
 •  tietoa työllistymisestä
 •  tietoa Järvenpään palveluista
 •  alkukartoitukseen perustuen arvioidaan tarpeesi kotoutumissuunnitelmaan
 •  kartoituksen jälkeen voit päästä kotoutumiskoulutukseen tai muuhun kielikoulutukseen

Alkukartoitus on maksuton. Tulkkia käytetään tarvittaessa.

 

Kotoutumissuunnitelma

 • Suunnitelma voidaan tehdä, jos tarvitset alkukartoituksen perusteella tukea kotoutumiseen
 • Kotoutumissuunnitelma tehdään rekisteröitymisen jälkeen ja koskee kolmea vuotta Suomeen tulon jälkeen
 • Suunnitelma tehdään yhdessä työvoimaneuvojan kanssa TE-toimistossa tai Versossa
 • Kotoutumissuunnitelmassa voidaan sopia kotoutumiskoulutuksesta, esimerkiksi osallistumisesta kielikurssille, työharjoitteluun tai muuhun toimintaan, joka edistää kotoutumista
 • Kotoutumissuunnitelman kesto on yksilöllinen. Työ- ja koulutushistoria sekä omat tavoitteet vaikuttavat siihen, miten pitkään tarvitset tukea
 • Kotoutumissuunnitelman toimenpiteisiin osallistumisen ajan voit saada kotoutumistukea toimeentulon turvaamiseksi

Missä alkukartoitus tehdään?

Jos olet työtön ja rekisteröitynyt työnhakijaksi, Järvenpään TE-toimisto tekee alkukartoituksen.
Järvenpään TE-toimisto
Mannilantie 28A, 04400 Järvenpää
p. 0295 040 000 vaihde

Ét ole TE-toimiston asiakas, alkukartoitus tehdään Maahanmuuttajatoimisto Versossa.  
Maahanmuuttajatoimisto Verso
Myllytie 3, 04400 Järvenpää
p. 040 315 2063 ma-to 8-16, pe 8-13
s-posti: maahanmuuttajatoimisto@jarvenpaa.fi

Lisätietoa kotoutumissuunnitelmasta löydät http://www.infopankki.fi/