A

As Oy Järvenpään Tupalantie 16

 020041_asoyjpääntupalantie16_opaskartta2

Suunnittelualue sijaitsee Järvenpään keskusta-alueen lähituntumassa ja rajautuu Postikatuun, Juhani Ahonpuistoon ja viereisiin asuinkerrostalotontteihin. Asemakaavan muutos koskee aloitusvaiheessa kiinteistöjä 186-2-209-6 ja 186-2-212-1 sekä Tupalantien katualueen osaa. Suunnittelualue voi tarkentua vielä kaavasuunnittelun aikana.

Kaavasuunnittelun tavoitteena on tutkia mahdollisuudet kaavasuunnittelualueen maankäytön tehostamiseen ja lisärakentamiseen Keskustan osayleiskaava 2030:n periaatteiden mukaisesti. Nykyinen asuinrakennus liiketiloineen on tarkoitus purkaa ja rakentaa tilalle uusia asuinkerrostaloja.

Kaavatunnus: 020041

Dnro: JARDno-2017-27

Yhteyshenkilö: Juho Mattila (040 315 2224; etunimi.sukunimi(at)jarvenpaa.fi)


0_ALOITUSVAIHE

Asemakaavan muutostyö on kuulutettu vireille 4.4.2018.

Kuulutus

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on asetettu nähtäville vuorovaikutusta varten. OAS on nähtävänä koko kaavasuunnittelun ajan (Seutulantalon palvelupiste) ja siitä voi antaa palautetta aina kaavaehdotuksen nähtävillä oloon saakka.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf 5,5 Mt)


Taustamateriaalia:

Keskustan osayleiskaava 2030

Järvenpään hulevesisuunnitelma 2013 (pdf 5,5 Mt)