A

Asemakaavamuutoksen hakeminen

Asemakaavan muutosta haetaan kaupunginhallitukselle osoitetulla kirjeellä, joka toimitetaan kaupungin kirjaamoon. Hakemus käsitellään ja se otetaan vuosittain laadittavaan kaavoitussuunnitelmaan, jonka kaupunginhallitus hyväksyy. Kaupunginhallitus päättää myös mahdollisesta kaava-aloitteen hylkäämisestä.

Ajankohtaisista ja lähiaikoina vireilletulevista asemakaavatöistä tiedotetaan vuosittain kaavoituskatsauksessa

Yksityisten kiinteistönomistajien aloitteesta laadittavat kaavamuutokset edellyttävät sopimusta kaupungin kanssa. Asiasta tulee neuvotella maankäyttönsinöörin ja asemakaava-arkkitehdin kanssa ennen kaavahakemuksen jättämistä. Sopimukset hyväksyy kaupunginhallitus.

Järvenpään kaupungin Kirjaamo Hallintokatu 2, PL 41, 04401 JÄRVENPÄÄ  tai sähköisesti kirjaamo (at) jarvenpaa.fi

Asemakaavamaksut