A

Asemanmäki

Asemakaavamuutos sijoittuu Järvenpään rautatieaseman ympäristöön.

Hankkeessa tutkitaan Pasila – Riihimäki -pääradan lisäraide- ja parantamishankkeen ja sen yhteydessä laaditun Järvenpään asema-alueen liikenteen ja tilankäytön yleissuunnitelman edellyttämät muutostarpeet radan länsipuolella.

 

Yhteyshenkilö:
kaavoitusinsinööri Åsa Graeffe

Kaavatunnus: 010101


0_LAINVOIMAINEN

Asemakaavan voimaantulosta on kuulutettu 1.2.2019.

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus

 

0_HYVÄKSYTTY

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavamuutoksen 12.6.2017 § 28.

Kuulutus

Kaavakartta (pdf)

Kaavaselostus liitteineen (pdf)

 

0_EHDOTUSVAIHE

Kaavaehdotusaineisto on hyväksytty nähtäville asettamista varten kaupunkikehityslautakunnassa 2.3.2017 § 19.

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä MRL 65 § ja MRA 27 § mukaan 15.3.-13.4.2017 välisen ajan.

Kuulutus

Kaavaehdotuskartta (pdf)

Kaavaselostus liitteineen (pdf)

 

 0_VALMISTELUVAIHE

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 26.10.-24.11.2016 välisen ajan.

Kuulutus

Kaavaluonnoskartta (pdf)

Asemanmäen liikennesuunnitelma (pdf)

Ote voimassa olevasta asemakaavasta (pdf)

 

0_ALOITUSVAIHE

Asemakaavamuutos on kuulutettu vireille 27.4.2016.

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville vuorovaikutusta varten. OAS on ollut nähtävänä koko kaavasuunnittelun ajan ja siitä on voinut antaa palautetta aina kaavaehdotuksen nähtävillä oloon saakka.