A

Asemanmäki

Asemanm_sijainti_opaskartta

Järvenpään rautatieaseman ympäristössä on alkanut asemakaavahanke, jossa tutkitaan Pasila – Riihimäki pääradan lisäraide- ja parantamishankkeen ja sen yhteydessä laaditun Järvenpään asema-alueen liikenteen ja tilankäytön yleissuunnitelman edellyttämät muutostarpeet radan länsipuolella.

 

Yhteyshenkilö: kaavoitusinsinööri Åsa Graeffe

Kaavatunnus:010101

 


0_EHDOTUSVAIHE

Kaavaehdotusaineisto on hyväksytty nähtäville asettamista varten kaupunkikehityslautakunnassa 2.3.2017 § 19.

Kaavaehdotus julkisesti nähtävillä MRL 65§ ja MRA 27§ mukaan 15.3.-13.4.2017 välisen ajan.

Kuulutus

Kaavaehdotuskartta (pdf)

Kaavaselostus liitteineen

 

 0_VALMISTELUVAIHE

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 26.10.-24.11.2016 välisen ajan.

Kuulutus

Kaavaluonnoskartta (pdf)

Asemanmäen liikennesuunnitelma (pdf)

Ote voimassa olevasta asemakaavasta (pdf)

 

0_ALOITUSVAIHE

Asemakaavamuutos kuulutetaan vireille 27.4.2016.

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Kaavahankkeen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville vuorovaikutusta varten. OAS nähtävänä koko kaavasuunnittelun ajan ja siitä voi antaa palautetta aina kaavaehdotuksen nähtävillä oloon saakka.

 

 


 Sivu päivitetty 15.3.2017