A

Asiakasmaksut ikäihmisten palveluissa

Ikäihmisille suunnattu neuvonta ja palveluohjaus on aina maksutonta. Maksuttomia ovat myös suuri osa matalan kynnyksen palveluista, kuten Myllytien toimintakeskuksen harrastusryhmät.

Ikäihmisten palveluista perittävät asiakasmaksut perustuvat lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ja Järvenpään kaupungin lautakuntien päätöksiin. Tulosidonnaisia asiakasmaksuja voidaan asiakkaan pyynnöstä kohtuullistaa riittävän toimeentulon turvaamiseksi.

Asiakasmaksut 1.1.2018 alkaen

Tarkempaa tietoa asiakasmaksujen määräytymisestä löytyy kunkin palvelun omilta sivuilta.
Palveluohjaajilta saatte henkilökohtaista neuvontaa asiakasmaksuihin liittyen.

 

Lainsäädäntö:

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista