A

Asiakasmaksut ikäihmisten palveluissa

Sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa 1.1.2019 alkaen Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä. Palvelujen järjestämisessä saattaa olla alkuvaiheessa kuntakohtaisia eroja. Tietoa palvelujen järjestämistavoista päivitetään kuntayhtymän tekemien päätösten myötä.

Ikäihmisille suunnattu neuvonta ja palveluohjaus on aina maksutonta. Maksuttomia ovat myös suuri osa matalan kynnyksen palveluista, kuten Myllytien toimintakeskuksen harrastusryhmät.

Ikäihmisten palveluista perittävät asiakasmaksut perustuvat lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ja Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallituksen päätökseen asiakasmaksuista (§ 145). Tulosidonnaisia asiakasmaksuja voidaan asiakkaan pyynnöstä kohtuullistaa riittävän toimeentulon turvaamiseksi.

Tarkempaa tietoa asiakasmaksujen määräytymisestä löytyy kunkin palvelun omilta sivuilta.
Palveluohjaajilta saatte henkilökohtaista neuvontaa asiakasmaksuihin liittyen.

 

Lainsäädäntö:

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista