A

Asiakasmaksut ikäihmisten palveluissa

Ikäihmisille suunnattu neuvonta ja palveluohjaus on aina maksutonta. Maksuttomia ovat myös suuri osa matalan kynnyksen palveluista, kuten Myllytien toimintakeskuksen harrastusryhmät.

Ikäihmisten palveluista perittävät asiakasmaksut perustuvat lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ja Järvenpään kaupungin lautakuntien päätöksiin. Tulosidonnaisia asiakasmaksuja voidaan asiakkaan pyynnöstä kohtuullistaa riittävän toimeentulon turvaamiseksi.

Asiakasmaksut 1.3.2016 alkaen (pdf-tiedosto)

Tarkempaa tietoa asiakasmaksujen määräytymisestä löytyy kunkin palvelun omilta sivuilta.
Palveluohjaajilta saatte henkilökohtaista neuvontaa asiakasmaksuihin liittyen.

 

Lainsäädäntö:

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista