A

Asiakasmaksut

Palveluasumisyksiköiden hoito- ja hoivapalvelujen maksuista päättää sosiaali- ja terveyslautakunta.

Lyhytaikainen hoiva

Perustuu vuosittain lautakunnan määrittämään vuorokausiperusteiseen maksuun. (vuonna 2018 vuorokausihinta 41,80 €)

Omaishoidettavien lakisääteiset vapaapäivät perustuvat omaishoitajien omaishoitosopimukseen. (vuonna 2018 vuorokausihinta lakisääteisten vapaapäivien osalta on 11,40 € ja muut lyhytaikaishoidon päivät ovat 41,80 €)

Lasku-/maksuasiat laskentasihteeri

Elise Takala, p. 040 315 2361

 

Palveluasuminen, Tammistokoti

Asukas maksaa vuokran asunnon koon mukaisesti ja hoivasta asukas maksaa käyntiperusteisen palvelumaksun kotihoidon maksutaulukon mukaisesti.

Lasku-/maksuasiat laskentasihteeri p. 040 315 2255

Palveluasumisen asiakasmaksu (pdf)

Palveluasumisen maksun määräytymisen esimerkit (pdf)

Palveluasumisen maksun tarkistaminen (pdf)

selvitys menoista maksun tarkistamista varten(pdf)

 

Perhehoito

Perhehoito voi olla lyhytaikaista tai pitkäaikaista. Maksut määräytyvät perhehoidon keston mukaisesti.

Lyhytaikaishoidossa maksu on 44,60 €/vrk tai 22,50 € osavuorokautisena. 

Pitkäaikaisessa perhehoidossa maksu on 85 % nettotuloista. Maksu sisältää hoidon, asumisen ja ateriat. Asiakasmaksupäätöksessä huomioidaan, että asukkaalle jää lakisääteinen minimikäyttövara kuukausittain, josta hän maksaa lääkekulut, hygieniatuotteet ja muut henkilökohtaiset kulut.

 

Tehostettu asumispalvelu, Lehmustokoti, Pihlavistokoti, Vaahterakoti ja ostopalvelut

Asukas maksaa tulojen mukaisen kuukausimaksun, joka kattaa vuokran, ateriat ja hoivan. Asiakasmaksupäätöksessä huomioidaan, että asukkaalle jää lakisääteinen minimikäyttövara kuukausittain, josta hän maksaa lääkekulut, hygieniatuotteet ja muut henkilökohtaiset kulut.  

 

Laitoshoito, Kiljavan sairaala

Asukas maksaa nettotuloistaan 85 % laitoshoidon maksua.  Maksu sisältää hoidon, asumisen, ateriat sekä lääkeet- ja hygieniatuotteet.

Laitoshoidon maksussa huomioidaan lakisääteinen minimikäyttövara kuukausittain.