A

Asiakkaan asialla -muutoshanke

Vuoden 2013 vaihteessa päättynyt Asiakkaan asialla -muutoshanke jakautui neljään eri tasoon: johtamisjärjestelmän, asiakaslähtöisten toimintaprosessien, palvelukokonaisuuksien ja niitä tukevien voimavarojen kehittämiseen. Hankkeen taustalla vaikuttivat vahvasti kaupungin strategia, toiminta-ajatus ja arvot (asukaslähtöisyys, vastuullisuus, taloudellisuus, oikeudenmukaisuus). Tavoitteena oli luoda valtakunnallisesti edistyksellinen toimintatapa, jossa ei kompastuta hallintokuntarajoihin ja jossa asiakaslähtöiset palveluprosessit ovat etusijalla. Koska Järvenpään tavoittelema toimintatapa tuo uudenlaisia ratkaisuja kuntien palvelutuotantoon, Sitra tuli vuonna 2010 yhteistyökumppaniksi hankkeeseen.

Asiakkaan asialla -muutoshanke oli jatkumoa vuosituhannen vaihteesta alkaneelle laadun ja toiminnan kehittämistyölle.

Tutustu lisää

Järvenpään kaupungin muutoksen portaat

Järvenpään-kaupungin-muutoksenportaat