A

Kotikuntoutusjakso

Sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa 1.1.2019 alkaen Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä. Palvelujen järjestämisessä saattaa olla alkuvaiheessa kuntakohtaisia eroja. Tietoa palvelujen järjestämistavoista päivitetään kuntayhtymän tekemien päätösten myötä.

Asiakkaan kotikuntoutusjakso on tavoitteellinen ja kuntoutuksellinen kotona asumista tukeva jakso, jolle laaditaan asiakkaan kanssa voimavaralähtöinen suunnitelma. Jakso on suunnattu erityisesti asiakkaille, joiden toimintakyky tai avuntarve on oleellisesti muuttunut, asiakkaan kuntoutusprosessi on kesken tai hänen kotona asumisensa uhkaa vaarantua. Jaksolla tuetaan asiakkaan voimavaroja ja toimintakykyä siten, että hän voi jatkaa asumista omassa kodissa mahdollisimman omatoimisesti, toimintakykyisenä ja voimaantuneena.

Jakson alussa kartoitetaan yhdessä asiakkaan ja hänen läheisverkostonsa kanssa asiakkaan voimavarat, tukiverkosto sekä palvelutarve, joiden pohjalta laaditaan palvelu- ja hoitosuunnitelma. Suunnitelmasta ilmenee hänen henkilökohtaiset voimavaralähtöiset tavoitteet, toimintatavat sekä jakson pituus (noin 4 viikkoa). Jaksolla asiakkaalla on aktiivinen ja keskeinen rooli. Jakson aikana asiakasta motivoidaan, tuetaan ja kannustetaan käyttämään omia voimavarojaan yhdessä tukiverkoston ja omaisten kanssa. Jakson aikana arvioidaan jatkuvasti yhdessä asiakkaan kanssa tavoitteisiin pääsyä sekä toimintakyvyn edistymistä. Jakson loppupuolella asiakkaan ja omaisten kanssa pidetään yhteistyöpalaveri. Palaverissa arvioidaan yhdessä, mistä hän vielä selviytyy itsenäisesti ja läheisten turvin ja mihin asioihin asiakas tarvitsee palveluja ja tukea. Palaverissa päätetään jatkosuunnitelmasta asiakkaan kotiasumisen turvaamiseksi.