A

Asioi ja vaikuta

Järvenpää on sellainen kaupunki, jollaiseksi asukkaat, yritykset ja työntekijät sen tekevät. Voit sujuvoittaa omaa asioimistasi hyödyntämällä kaupungin sähköisiä asiointipalveluita.

eJärvenpää-asiointipalvelut ovat sähköistä tunnistautumista edellyttäviä pitkälle vietyjä asiointipalveluja, joissa asiasi hoito menee suoraan kaupungin asianomaisille työntekijöille. Sähköiset lomakkeet ovat tietokoneella täytettäviä ja/tai tulostettavia lomakkeita, jotka palautetaan joko sähköpostitse tai paperilla eri toimipisteisiin.

Voit myös itse vaikuttaa kotikaupunkisi asioihin. Seuraa kaupungin tiedottamista vireillä olevista asioista ja osallistu kaupungin asioiden hoitoon antamalla palautetta, tekemällä aloitteita ja keskustelemalla. 

Kuntalaisaloite Järvenpää

Kuntalaki takaa kuntalaisille oikeuden tehdä kunnalle aloite sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Jos aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, asia on otettava käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta.

Myös palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa.

Lisäksi neljä prosenttia kunnan 15 vuotta täyttäneistä asukkaista voi tehdä kunnalle aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä.

kuntalaisaloite