A

Ympärivuorokautisen hoivan palvelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä vastaa Järvenpään ympärivuorokautisista hoivapalveluista. Lähipalvelut säilyvät ennallaan, yksiköt jatkavat toimintaansa kuten tähänkin asti. Vastuu- ja yhteyshenkilöiden yhteystiedoissa on muutoksia. Henkilöstön ja johdon sähköpostiosoite on etunimi.sukunimi (at) keusote.fi.

Jampankaaren palvelupihassa asutaan monimuotoisesti. Palvelupiha tarjoaa lyhytaikaista hoivaa, määräaikaista kuntoutumista tukevaa asumista, palveluasumista sekä ympärivuorokautista hoivaa. Erikoistuneena palvelumuotona on myös psykogeriatrinen hoiva.

Palveluasuminen on suunnattu lähinnä asiakkaille, joilla palveluntarve on lähinnä päivä- ja ilta-aikaan.

Ympärivuorokautisen hoivan palvelut on tarkoitettu ikääntyneille henkilöille, jotka eivät enää selviydy omassa kodissaan kotihoidon ja/tai omaishoidon ja erilaisten tukipalveluiden turvin.

Tehostettua palveluasumista järjestetään oman toimintana sekä ostopalveluina.

Laitoshoitoa järjestetään vain ostopalveluina lääketieteellisin perustein.