A

Asuntotuotanto Järvenpäässä

Asunto_ja tontinluovutusohjelmaAsuntotuotanto- ja tontinluovutusohjelma 2014–2018

Järvenpään kaupungin asuntotuotanto- ja tontinluovutusohjelma hyväksytään vuosittain alkuvuodesta. Asuntotuotannon (maankäytön) suunnittelun pääasiallisena tarkoituksena on ohjata kaupungin kasvua, maanhankintaa, varautumista oikea-aikaisesti palvelutarpeiden muuttumiseen sekä kaavoituksen ajoittamiseen ja kunnallistekniikan rakentamiseen.

Kaupunginhallituksen 19.5.2014 § 131 hyväksymässä asuntotuotanto- ja tontinluovutusohjelmassa on kaupunginosittain ohjelmoitu eri vuosille kaupungin omistamien tai luovuttamien tonttien toteutuminen. Mukana on myös isojen rakennusliikkeiden tuotantoa. Muiden yksityisten omistuksessa olevien tonttien toteutumista kaupunki ei voi lähteä ohjelmoimaan.