A

Ateriapalvelut

Kotiateriat

Kotiin kuljetettu ateria helpottaa täysipainoisesta ravitsemuksesta huolehtimista silloin, kun ruuan valmistaminen ja siihen liittyvät toiminnot ovat vaikeita.  Asiakas maksaa aterian ja kuljetuskustannukset itse.

Kotiateriapalvelujen toimintamalli uudistuu syksyn 2017 aikana Sosiaali- ja terveyslautakunnan (28.8.2017 § 7) päätöksen mukaisesti. Järvenpään kaupunki suosittaa sosiaalihuoltolain mukaista ateriapalvelua hankkivalle asiakkalle kaupungin laatukäsikirjaan sitoutuneita palveluntuottajia. Asiakas voi kuitenkin hankkia palvelun halutessaan myös malliin kuulumattomalta palveluntuottajalta.

Palveluntuottajien ilmoittautuminen toimintamalliin on käynnistynyt 15.9.2017. Kaupunki julkaisee hyväksytyn laatusitoumuksen antaneet palveluntuottajat verkkosivuillaan lokakuussa 2017. Palveluntuottajien ilmoittautuminen on jatkuvaa, eli palveluntuottajalista laajenee sitä mukaa kuin uusia palveluntuottajia tulee mukaan.

Lisätietoja kotiateriapalvelujen vaihtoehdoista: Seniorineuvonta p. 040 315 3000 (arkisin klo 9-11)

Lisätietoja uudesta palvelujen järjestämismallista ja palveluntuottajaksi hakeutumisesta: palveluohjauksen päällikkö Katri Kakko p. 040 315 2275 tai katri.kakko@jarvenpaa.fi.

 

Kotiateriapalvelujen laatukäsikirja