A

Avoin yliopisto

 

avoin yliopisto

Opiskelu avoimessa yliopistossa antaa mahdollisuuden yliopisto-opintoihin ilman ikärajaa ja pohjakoulutusvaatimuksia. Opetus vastaa yliopistollisia arvosanoja tai osia niistä. Avoimen yliopiston opinnot palvelevat myös niitä, jotka haluavat parantaa yleissivistystään tai pätevöittää itseään työelämässä. Jotkut saavat opinnoista myös vahvan alkupotkun kohti laajempia akateemisia opintoja.

Lisätietoja Avoimesta yliopistosta löytyy myös osoitteesta www.avoinyliopisto.fi .


KASVATUSTIETEIDEN PERUSOPINNOT 25 OP 1011

JÄRVENPÄÄN LUKIO. KM Saila Teinilä. Kurssimaksu 420,00 €. Maanantaisin klo 18.00-19.30 29.8. - 12.12.2016 ja 16.1. - 15.5.2017.


Helsingin yliopiston tutkintovaatimusten mukaiset monimuoto-opinnot. Kasvatustieteet tutkivat ihmisten kasvua, kehitystä ja oppimista lapsuudesta vanhuuteen ja erilaisissa organisaatioissa ja oppimisympäristöissä sekä näiden prosessien edistämistä kasvatuksen ja opetuksen avulla. Kasvatustieteet on ennen kaikkea yleissivistävä ja monitieteellinen oppiaine. Se soveltuu niin kasvatus-, opetus-, koulutus-, ohjaus- ja vastaavissa tehtävissä työskenteleville kuin esimerkiksi henkilöstöhallinnon ammattilaisille ja esimiehille. Monimuoto-opiskelu muodostuu verkkoluennoista ja verkkokeskusteluista, oppimistehtävistä, tenteistä sekä tuutorin ohjaamasta opintoryhmätyöskentelystä. Kasvatustieteiden perusopintoihin sisältyvät seuraavat opintojaksot: Johdatus kasvatustieteisiin (5 op), Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri (5 op), Opetuksen ja oppimisen perusteet (5 op), Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa (5 op) ja Kohti tutkivaa työtapaa (5 op) Opintoryhmätyöskentely alkaa viikolla 35 ma 29.8 klo 18-19.30. Opintoryhmä kokoontuu noin kerran viikossa maanantaisin Järvenpään lukiolla, Lukionkatu 1. Aikataulutiedot tarkentuvat kesän aikana. Ilmoittautuminen alkaa: ti 16.8.2016 klo 11.  

  

ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSOPINNOT 25 OP 1211

JÄRVENPÄÄN LUKIO. Erityisluokanopettaja, apulaisrehtori Ari Enqvist. Kurssimaksu 420,00 €. Tiistaisin klo 18.30-21.00 6.9.-29.11.2016 ja 17.1. -25.4.2017.

Helsingin yliopiston vaatimusten mukaiset monimuoto-opinnot. Opintokokonaisuus soveltuu opiskelijoille, jotka tarvitsevat erityispedagogisia tietoja ja taitoja työssään (mm. opettajat ja lastentarhanopettajat) tai jotka ovat kiinnostuneet poikkeavia opetusjärjestelyjä, -menetelmiä ja välineitä tarvitsevien erityisryhmien kasvatuksesta, opetuksesta ja kuntoutuksesta. Opiskelija tutustuu erityispedagogiikkaan tieteenalana ja käytännön toimintana. Hän perehtyy tieteenalan määrittelyyn, sovellusalueisiin, alaan liittyvään lainsäädäntöön ja tieteenalan historialliseen kehitykseen. Opinnoissa tutustutaan käytännössä opetukseen, opetussuunnitelmiin ja kuntoutukseen erilaisissa yhteyksissä. Lisäksi opiskelija perehtyy erityispedagogiikan ja kuntoutuksen yhteiseen ainekseen ja erityispedagogiikkaan tukitoimena, joka pyrkii vaikuttamaan yhteiskunnallisen osallistumisen toteutumiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen. Opiskelija hankkii perusvalmiudet tutkimusmenetelmien käyttöön. Työmenetelminä opintoryhmätyöskentelyä, verkko-opetusta, oppimistehtäviä ja verkkotenttejä. Opintokokonaisuus (25 op) sisältää 5 opintojaksoa: Erityispedagogiikan peruskurssi (5 op), Oppimisen haasteet (5 op),  Syrjäytyminen ja mielenterveys (5 op), Tuen tarve (5 op) ja Tieteellisen ajattelun perusteet opetuksen ja oppimisen kontekstissa (5 op). Ensimmäinen kokoontuminen on viikolla 36. Opintoryhmätapaamiset tiistaisin klo 18.30-21.00 Järvenpään lukiolla, os. Lukionkatu 1. Aikatauluihin tulee tarkennuksia kesän aikana. Ilmoittautuminen alkaa: ti 16.8.2016 klo 11.