A

Avoin yliopisto

 

avoin yliopisto

Opiskelu avoimessa yliopistossa antaa mahdollisuuden yliopisto-opintoihin ilman ikärajaa ja pohjakoulutusvaatimuksia. Opetus vastaa yliopistollisia arvosanoja tai osia niistä. Avoimen yliopiston opinnot palvelevat myös niitä, jotka haluavat parantaa yleissivistystään tai pätevöittää itseään työelämässä. Jotkut saavat opinnoista myös vahvan alkupotkun kohti laajempia akateemisia opintoja.

 


KASVATUSTIETEIDEN PERUSOPINNOT 25 OP (kurssinumero 1015)

JÄRVENPÄÄN LUKIO. Erityisluokanopettaja, apulaisrehtori Ari Enqvist. Kurssimaksu 420,00 €. Maanantaisin klo 18.00-19.30 syyskaudella 28.8.-4.12. ja kevätkaudella 15.1.-14.5.2018

Helsingin yliopiston tutkintovaatimusten mukaiset monimuoto-opinnot. Kasvatustieteet soveltuu niin kasvatus-, opetus-, koulutus-, ohjaus- ja vastaavissa tehtävissä työskenteleville kuin esimerkiksi henkilöstöhallinnon ammattilaisille ja esimiehille. Monimuoto-opiskelu muodostuu verkkoluennoista ja verkkokeskusteluista, oppimistehtävistä, tenteistä sekä tuutorin ohjaamasta opintoryhmätyöskentelystä. Kasvatustieteiden perusopintoihin sisältyvät seuraavat opintojaksot: Johdatus kasvatustieteisiin 5 op, Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op, Oppimisen ja opetuksen perusteet 5 op, Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatioissa ja verkostoissa 5 op, Kohti tutkivaa työtapaa 5 op. Katso tarkemmat opintojen sisältötiedot, aikataulut ja tenttiajat:  https://www.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto ja valitse: Opiskelu – Koulutusohjelmat – Kasvatustieteiden koulutusohjelma –Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta. Aikataulut ja opetussuunnitelma täsmentyvät kesän aikana. Ilmoittautuminen alkaa 9.8.2017 klo 11.00.

 

ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSOPINNOT 25 OP (kurssinumero 1220)

JÄRVENPÄÄN LUKIO. Erityisluokanopettaja, apulaisrehtori Ari Enqvist. Kurssimaksu 420,00 €. Tiistaisin klo 18.30-21.00 syyskaudella 5.9.-28.11. ja kevätkaudella 16.1.-1.5.2018

Helsingin yliopiston vaatimusten mukaiset monimuoto-opinnot. Opintokokonaisuus soveltuu opiskelijoille, jotka tarvitsevat erityispedagogisia tietoja ja taitoja työssään (mm. opettajat ja lastentarhanopettajat) tai jotka ovat kiinnostuneet poikkeavia opetusjärjestelyjä, -menetelmiä ja välineitä tarvitsevien erityisryhmien kasvatuksesta, opetuksesta ja kuntoutuksesta.  Työmenetelminä opintoryhmätyöskentelyä, verkko-opetusta, oppimistehtäviä ja verkkotenttejä. Opintokokonaisuus (25 op) sisältää 5 opintojaksoa: Erityispedagogiikan peruskurssi (5 op), Oppimisen haasteet (5 op),  Syrjäytyminen ja mielenterveys (5 op), Tuen tarve (5 op) ja Kohti tutkivaa työtapaa (5 op). Katso tarkemmat opintojen sisältötiedot, aikataulut ja tenttiajat: https://courses.helsinki.fi/fi/open-university/subjects/erityispedagogiikka. Aikataulut ja opetussuunnitelma täsmentyvät kesän aikana. Ilmoittautuminen alkaa 9.8.2017 klo 11.00.

 

PSYKOLOGIAN PERUSOPINTOJEN OSAKOKONAISUUS 15 OP (kurssinumero 1310)

 JÄRVENPÄÄN LUKIO. Psykologi Laura Airaksinen. Kurssimaksu 330 e. Tiistaisin klo 18.00-19.30 syyskaudella 12.9. - 5.12. ( ei 19.9.) ja kevätkaudella 9.1.-6.3.2018

Turun yliopiston opintovaatimusten mukainen perusopintojen osakokonaisuus monimuoto-opintoina 15 op, jonka järjestävät Järvenpään ja Keravan Opistot yhteistyössä.  Opintoryhmät kokoontuvat Järvenpään lukiossa, Lukionkatu 1 tai Keravan lukiossa, Keskikatu 5. Opinnot ovat monimuoto-opintoja ja luennot välitetään verkkoluentoina Turusta. Opintoihin kuuluvat jaksot: Kehityspsykologian perusteet (5 op),  Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet (5 op)  ja  Persoonallisuuspsykologian perusteet (5 op). Opintokokonaisuuden loput 10 op voi suorittaa myöhemmin verkko-opintoina Turun yliopiston Avoimen yliopiston kautta. Opetussuunnitelmat  löydät http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/opintotarjonta/opinnot-tiedekunnittain/yhteiskuntatieteellinen-tiedekunta/psykologia/Sivut/home.aspx. Huom! Englanninkieliseen kirjallisuuteen on saatavilla tukimateriaalia ja tukea. Opetusjaksojen toteutuspaikka (Järvenpää/Kerava) ilmoitetaan elokuussa. Ilmoittautuminen alkaa 9.8. klo 11.00.