A

Case Metalli - kehittämishanke

Toukokuussa 2019 järjestetty ensimmäinen tapaaminen yhteistyössä Järvenpään kaupunki, alan paikalliset yritykset ja Keski-uudenmaan koulutuskuntayhtymä (Keuda). 

Hankkeen tavoitteet

  • kartoittaa metallialan (kone- ja tuotantotekniikka-alan) yritysten rekrytointi- ja osaamisen kehittämisen tarpeita
  • saada metallialan työvoimatarpeet ja työntekijät kohtaamaan
  • Varmistaa selkeät kontaktit -mihin ottaa yhteyttä erilaisissa koulutus- ja rekrytointitarpeissa
  • imagon kirkastus -ideoida konkreettiset toimenpiteet miten saada houkuteltua alalle enemmän osaajia.

Operatiiviset tapaamiset, joissa avataan tarpeet, ideoidaan ratkaisuvaihtoehdot, sovitaan toimintatavoista ja vastuista.

Tapaamisissa pureudutaan avoimesti haasteisiin ja luodaan ratkaisumalleja vastuutahoineen. Olemassa olevia käytänteitä on tehostettu ja paljon uusia toimintatapoja on luotu tavoitteisiin pääsemiseksi.

Metallialalla on töitä Järvenpäässä -video

 

Lisätietoja:

Järvenpään kaupunki / Osaamis- ja työllisyyspalvelut

Marjo Kanninen, etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi, puh.040 315 2496