A

Järvenpään demokratiahanke on osa Kansanvallan peruskorjausta

Toimi politiikan näyttämöllä

Demokratiakasvatusta päätöksentekoon eläytymällä

Järvenpään kaupunki on yksi kaupunki Suomen itsenäisyyden ajan juhlarahaston Sitran rahoittamassa kokonaisuudessa, jossa rohkein kokeilun edistetään demokratiaa ja osallisuutta. Kokeilu kestää maaliskuun 2021 loppuun.

Sivullisesta osalliseksi

Järvenpään demokratiahankkeessa eläydytään kuntapäättäjän roolin ja luodaan maahanmuuttajataustaisten kaupunkilaisten kanssa uusia toimintatapoja vaikuttamiseen. Meillä on tarve edistää kaksisuuntaista kotoutumista ja tukea heikommassa asemassa olevan osallistumista. Hanke kehittää myös edustuksellista demokratiaa.

Eläytyminen kuntapäättäjän rooliin luo uusia toimintatapoja edistää demokratiaa ja päätöksentekoa

kuva_kädet_d-kirjainHankkeen tarkoituksena on tuottaa kokemus vaikuttamisesta neuvotellen, ehdottaen ja äänestäen asiasta, joka Järvenpäässä on ajankohtaista. Tarjoamme osallistujille politiikan näyttämön, jossa he voivat harjoitella valtuuston kokousta. Ytimessä on kaivautua päätöksentekoon eläytyen ja rooliakin ottaen. Niin sanotussa valtuustosimulaatiossa pelataan Järvenpäässä vaikuttavia puolueita ja pyritään nojaamaan päätös arvoihin ja perusteluihin. Paikalliset puolueet ja liikkeet kutsutaan kokeiluun ohjaamaan ryhmän toimintaa.

Tärkeä tavoite on lisätä ihmisten kykyä vaikuttaa demokraattisin keinoin. Hankkeeseen osallistuvien kohderyhmässä voi olla ihmisiä, joiden luottamus hallintoon on heikko, olematon tai kielteinen; lähtömaan poliittista päätöksentekoa ei välttämättä voi kuvata demokraattiseksi. Erityisesti silloin osalliseksi kasvaminen edellyttää kokemusta ilmaisun vapaudesta, kuulluksi tulemisesta ja luottamuksesta.

Ensisijaisena kohderyhmänä ovat maahanmuuttajat yhteistoiminnassa kotoisten puolueiden ja liikkeiden kanssa. Kotoutumistoiminnasta Järvenpäässä vastaa maahanmuuttajatoimisto Verso, jolla on vankka Tukea ja tekoja -verkosto kumppanina. Ensimmäinen valtuustosimulaatio pidetään 21.4.2020 ja sitä voi seurata kuten Järvenpään valtuustoa muutenkin Twitterissä, live-verkkolähetyksenä ja valtuustosalissa.

Kutsu maahanmuuttajalle selkokieli suomeksi (suomen kielellä)

An invite for an immigrant plain language ENGLISH translation 14.2.2020 (englannin kielellä)

Arabia_kutsu maahanmuuttajalle_selkokieli (arabian kielellä)

dari_Kutsu maahanmuuttajalle_selkokieli (darin kielellä)

Tigrinja_Kutsu maahanmuuttajalle_selkokieli (tigrinjan kielellä)

Somali_Kutsu maahanmuuttajalle_selkokieli (somalian kielellä)


Lisätietoja Osallisuuden erityisasiantuntija Pilvi Kallio-Meriläinen, p. 040 315 3737
Maahanmuuttotyön erityisasiantuntija Arja Loima, p. 040 315 2075
etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi