A

Ehkäisevä työ

Koulun perhetyö

Koulun perhetyö tarjoaa yksilöllistä tukea järvenpääläisille perheille koulunkäyntiin ja vanhemmuuteen liittyvissä asioissa. Vanhempi tai lapsi voi ottaa itse yhteyttä perheohjaajiin puhelimitse tai Helmi-viestin välityksellä. Myös kouluilta voidaan ehdottaa koulun perhetyötä.

Aluksi kartoitamme perheen tilannetta varmistaaksemme, että perhe saa oikean tuen tilanteeseensa. Teemme tiivistä yhteistyötä kodin ja koulun välillä.

Perhe itse määrittää asiat, joihin haluaa muutosta. Tapaamisajankohdat sovimme yhdessä. Voimme tavata perheen kotona, koululla tai perhetyön yksikkö Tilkun tiloissa. Työskentelyn aikana tapaamme perhettä yhdessä, vanhempia ja/tai lapsia erikseen.

Koulun perhetyö tarjoaa myös puhelinohjausta. Voit olla yhteydessä koulunkäyntiin liittyvissä asioissa, mietitään yhdessä mitä asioille voisi tehdä ja miten tilanteet voisivat ratketa. Myös koulun työntekijänä voit ottaa yhteyttä konsultoidaksesi meitä kertomatta oppilaan nimeä.

Uudet yhteydenotot ja konsultoinnit numeroon 040-315 2211

Perheohjaajat    

 • Emmi Kauppinen
 • Noora Kylmäkorpi 
 • Sanna Lehtinen
 • Janika Saarni
 • Tuomo Tourunen

 

Sosiaalihuoltolain mukainen työskentely erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa

Erityistä tukea tarvitseva lapsi on lapsi, jolla on erityisiä vaikeuksia hakea ja saada tarvitsemiaan   sosiaali- ja terveyspalveluja kognitiivisen tai psyykkisen vamman tai sairauden, päihteiden   ongelmakäytön, usean yhtäaikaisen tuen tarpeen tai muun syyn vuoksi tai lapsi, jonka terveys tai   kehitys vaarantuu kasvuolosuhteiden tai oman käyttäytymisen vuoksi.

Tuen tarpeisiin vastaavia sosiaalipalveluita lapsiperheille voivat olla esimerkiksi:

 • Sosiaalityö
 • Sosiaaliohjaus
 • Lapsiperheiden kotipalvelu
 • Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö
 • Koulun perhetyö
 • Mielenterveys- ja päihdetyö
 • Kasvatus- ja perheneuvonta
 • Muut palvelut: Tukiperhe, tukihenkilö, toimeentulotuki (aikuissosiaalityön kautta)

Sosiaalipalveluja järjestetään tuen tarpeen pohjalta. Tuen tarve kartoitetaan palvelutarpeen arvioinnissa.

Yhteystiedot:

 • Sosiaalityöntekijä: 040 315 2502
 • Perheohjaaja: 040 315 3595