A

Emalikadun jatke

100003_Emalikadun jatke sijainti

Kaava-alue sijaitsee Wärtsilän kaupunginosassa, Järvenpään pohjoisessa osassa. Suunnittelualue sijoittuu Vähänummentien (Mt 1452), Puurtajankadun ja Purolantien väliselle teollisuusalueelle. Välimatkaa Järvenpään keskusta-alueelle on linnuntietä noin 4 kilometriä.

Kaavasuunnittelun ja kaavamuutoksen lähtötavoitteena on varata riittävä katutilavaraus Emalikadun katualueen jatkamiseksi. Kaavamuutoksella pyritään myös parantamaan edellytyksiä Wärtsilän teollisuusalueen pohjoisosien jatkokehittämiselle tulevaisuudessa.

Asemakaavan muutos käsitellään vaikutuksiltaan vähäisenä, joten sen hyväksymisestä päättää Kaupunkikehityslautakunta.

Kaavatunnus 100003

Dnro JARDno-2018-740

Yhteyshenkilö: Juho Mattila


0_LAINVOIMAINEN

Asemakaavan muutos on kuulutettu voimaan tulleeksi 1.2.2019.

Kuulutus

Kaavakartta (pdf)

Kaavaselostus liitteineen (pdf 3,2 Mt)


0_HYVÄKSYTTY

Kaupunkikehityslautakunta on hyväksynyt asemakaavan muutoksen 22.11.2018 § 104.

Kuulutus


0_EHDOTUSVAIHE

Asemakaavan muutosehdotus on nähtävänä (MRL 65 § ja MRA 27 §) 17.-30.10.2018 välisen ajan. Mahdolliset muistutukset ja lausunnot pyydetään toimittamaan 30.10.2018 mennessä Seutulantalon palvelupisteeseen.

Kuulutus

Kaavakartta (pdf)

Kaavaselostus liitteineen (pdf 2,7 Mt)


0_VALMISTELUVAIHE

Kaavaluonnosaineisto on nähtävillä 6.-19.6.2018 välisen ajan. Lausunnot ja mielipiteet toimitettava 19.6.2018 mennessä Seutulantalon palvelupisteeseen.

Kaavakartta

Kaavaselostus

0_ALOITUSVAIHE

Asemakaavan muutos on kuulutettu vireille 6.6.2018

Kuulutus