A

Erityisnuorisotyö

Erityisnuorisotyö on ennaltaehkäisevää lastensuojelua sekä sosiaalista nuorisotyötä, jonka tavoitteena on syrjäytymisvaarassa olevien tai jo syrjäytyneiden, ensisijaisesti 13-18 -vuotiaiden nuorten sekä heidän perheidensä tukeminen ja ohjaaminen.

Erityisnuorisotyöhön voi ottaa yhteyttä, kun huoltajalla ja/tai nuorella itsellään herää huoli, esimerkiksi liittyen perheeseen, vapaa-aikaan tai koulun käyntiin. Kunkin nuoren kohdalla mietitään yhdessä perheen ja verkoston kanssa tarvittava tuki.

 

Riitta Leskinen 
040 315 3002 
riitta.k.leskinen(at)jarvenpaa.fi