A

Esiopetus

Perustulakia on muutettu 1.1.2015 voimaan tulleella lailla (1040/2014) siten, että esiopetus muuttuu velvoittavaksi. Lapsen on 1.8.2015 alkaen osallistuttava oppovelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan lapsen on osallistuttava esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamisvuonna. Lisäksi pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella on oikeus saada esiopetusta sinä vuonna, jona lapsi täyttää viisi vuotta.

Lapsella, joka aloittaa perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin, on oikeus saada esiopetusta myös oppivelvollisuuden alkamisvuonna.

Järvenpäässä esiopetuksen järjestämisestä vastaa varhaiskasvatus-palvelut. Esiopetusta järjestetään sekä kunnallisissa että yksityisissä päiväkodeissa ja koulujen tiloissa. Sitä annetaan koulujen toiminta-aikoina neljä tuntia päivässä ja  vähintään 700 tuntia toimintavuodessa.

Jokaisen kyseisenä vuonna kuusi vuotta täyttävän lapsen kotiin lähetetään tammikuussa kirje, jossa kerrotaan esiopetuksen järjestämisestä ja siihen ilmoittautumisesta.

Ilmoittautuminen esiopetukseen tapahtuu sähköisellä esiopetushakemuksella. ePäivähoitohakemus_esite 2014.  Pääset tekemään esiopetushakemuksen klikkaamalla sivun reunassa olevaa "Hae esiopetukseen eJärvenpää-asiointipalvelusta"-linkkiä. Esiopetuksesta järjestetään huoltajille yleinen info-tilaisuus, josta on tarkemmat tiedot esipetusta koskevassa kirjeessä.

Myöhemmin keväällä ja kesken esiopetuksen toimintakauden esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisellä esiopetushakemuksella.

Mikäli lapsella on esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatuksen tarve, tulee erillinen varhaiskasvatushakemus jättää viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikan. Varhaiskasvatuksesta peritään maksu-asetuksen mukainen maksu.

Lisätietoja esiopetuksesta antavat kaikki varhaiskasvatuksen esimiehet.