A

Esiopetus

Perusopetuslain mukaan lapsen tulee osallistua vuoden kestävään esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna. Huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan lapsen on osallistuttava esiopetukseen 6-vuotiaana ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella on oikeus saada maksutonta esiopetusta jo 5-vuotiaana. Lapsella, joka aloittaa perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin, on oikeus saada esiopetusta myös oppivelvollisuuden alkamisvuonna.

Järvenpäässä esiopetuksen järjestämisestä vastaa varhaiskasvatuspalvelut. Esiopetusta järjestetään sekä kunnallisissa että yksityisissä päiväkodeissa ja koulujen tiloissa. Sitä annetaan koulujen toiminta-aikoina neljä tuntia päivässä ja  vähintään 700 tuntia toimintavuodessa.

Jokaisen kyseisenä vuonna kuusi vuotta täyttävän lapsen kotiin lähetetään tammikuussa kirje joko sähköisenä tai postitse, jossa kerrotaan esiopetuksen järjestämisestä ja siihen hakemisesta.

Hakeminen esiopetukseen tapahtuu sähköisellä esiopetushakemuksella. Sähköisen esiopetushakemuksen täyttäminen vaatii tunnistautumista Varhaiskasvatuksen eAsiointipalveluun.

Mikäli lapsella on esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatuksen tarve, tulee erillinen varhaiskasvatushakemus tehdä viimeistään neljä kuukautta ennen varhaiskasvatuksen tarpeen alkamista. Varhaiskasvatuksesta peritään maksuasetuksen mukainen maksu.