A

Etsivä nuorisotyö

Nuorisokeskuksen etsivä nuorisotyö tavoitaa haastavassa elämäntilanteessa olevia nuoria ja ohjaa heitä tarvittavien palveluiden pariin. Etsivä nuorisotyö toimii nuorten apuna erilaisissa palvelu- ja viranomaisverkostoissa sekä tekee yksilö- ja ryhmänohjausta, avustaa nuorta oppilaitoshaussa, työkokeilu ja -työpaikan etsimisessä, oppisopimusasioissa ja kulkee nuoren rinnalla.

Etsivä nuorisotyöntekijä

Anni Yli-Kovero

puh. 040 315 2046

Etsivä nuorisotyöntekijä Riia Venhola puh. 040 315 3878