A

Haarajoen pato

Haarajoen myllyn pato sijaitsee Keravanjoella Kaitarannan koskessa. Pato on Keravanjoen viimeinen täydellinen este vaelluskalojen nousulle joen latvaosiin. Alla olevassa kartassa on padon sijainti.

Haarajoen padon sijainti

Koskialueen kehittämiseksi on perustettu hanke, joka tehdään yhteistyössä Järvenpään kaupungin, padon omistavan perikunnan, Uudenmaan ELY:n ja WWF Suomen kanssa. Yhteistyösopimus allekirjoitettiin keskiviikkona 18.12.2019. Sopimus sisältää pohjapadon rakentamisen ja vanhan, nykyisin kevyenliikenteen käytössä olevan, sillan ja patorakenteen purkamisen, uuden pohjakynnyksen rakentamisen sekä koskiympäristön kunnostamisen kalojen lisääntymis- ja elinalueeksi. Lisäksi mahdollistetaan teknisin ratkaisuin sähköenergiantuotanto jatkossakin. Vanha ja historiallisesti arvokas myllyrakennus jää entiselleen.

Vuoden 2020 aikana käynnistetään hankkeen tarkempi suunnittelu ja tarvittavat lupaprosessit. Joella päästään töihin näillä näkymin kesällä 2022. Työt on tarkoitus saada valmiiksi saman vuoden aikana.

Ajankohtaista kunnostushankkeessa

 

Lisätietoja: erikoissuunnittelija Eira Linko, etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi