A

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa on haettava neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta. Äkillisestä työllistymisestä tai opiskelemaan pääsystä johtuvassa hoitopaikan tarpeessa hakemus on tehtävä vähintään kaksi viikkoa ennen hoidon tarvetta. 

Jokaisella lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen viikoittain kahdenkymmenen tunnin verran. Varhaiskasvatuslaki määrittää tämän oikeuden lapsille. Laki määrittelee myös tarkemmat perustelut sille, kenellä lapsella on oikeus kahtakymmentä tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen.

Lapsi saa varhaiskasvatusta yli 20 tuntia viikossa

  • jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat työskentelevät tai opiskelevat kokopäiväisesti
  • jos laajempi varhaiskasvatus on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia tai se on muuten lapsen edun mukaista
    • tehostettu, erityinen tuki; sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijalausuntojen ja/tai varhaiskasvatuksen erityisopettajan arvion perusteella tehtävä päätös 
    • lapsen etu; maahanmuuttajat S2 lastentarhanopettajan arvio, varhaiskasvatuksen erityisopettajan arvio
    • perheen tuen tarve; perheelle tehdään sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen kartoitus, sairaus tai muu fyysinen rajoite 
  • siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista lapsen vanhemman tai muun huoltajan osa-aikaisen tai väliaikaisen työssäkäynnin, työllistymistä edistävään palveluun osallistumisen, kuntoutuksen tai muun vastaavan syyn vuoksi. 

Lapsella on oikeus jäädä samaan hoitopaikkaan tarpeen muuttuessa 20 tunnin varhaiskasva- tukseksi, huoltajan työttömyydestä johtuen lapsi voi olla ensin 2 kk kokopäiväisessä varhais- kasvatuksessa, jonka jälkeen lapsi siirtyy 20 h varhaiskasvatukseen.

Jokaisella lapsella on oikeus 20 tunnin laajuiseen osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen, myös huoltajan ollessa kotona, mutta siihen osallistumiseen ei ole velvoitetta. Mikäli lapsella on oikeus vain 20 tunnin varhaiskasvatukseen viikossa, valitaan varhaiskasvatushakemuksessa Hoidon laajuus -kohdassa 20 h ja valitaan hoidon järjestämistapa-valikosta  4h/pv tai 2x8h/pv+1x4h/pv. Varhaiskasvatuksen ollessa 4h/pv hoitoaika on klo 8–12. Varhaiskasvatuksen 8h/pv päivät ovat klo 8–16 ja 1x4h/pv joko klo 8–12 tai 11–15.

Yksityisiin päiväkoteihin haetaan niiden omilla hakemuksilla, jotka löytyvät päiväkotien omilta verkkosivuilta. Yksityisten päiväkotien yhteystiedot. Yksityisistä päiväkodeista osa on hakeutunut palvelusetelipäiväkodeiksi, jolloin asiakasmaksu on joko saman suuruinen tai vain vähän suurempi kuin kunnallisissa päiväkodeissa. Lisätietoja palvelusetelipäiväkodeista.

Varhaiskasvatushakemus on tehtävä 4 kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista. Tämä koskee myös 20 tunnin varhaiskasvatusta.

Nyt on aika tehdä toukokuussa 2018 varhaiskasvatuksessa aloittavien lasten varhaiskasvatushakemukset.

Lisätietoa varhaiskasvatuspalveluista antavat varhaiskasvatuksen palveluohjaajat puh. 040 315 2052 ja 040 315 2567 tai paivahoitohaku(at)jarvenpaa.fi. Kaupungin verkkosivuilla voi tutustua varhaiskasvatuksen palveluihin ja niiden sisältöön. 

Varhaiskasvatushakemus tehdään sähköisesti  käyttäen verkkopankkitunnuksia.

Palveluohjaukseen voi tarvittaessa jättää viestin sähköpostilla osoitteeseen paivahoitohaku(at)jarvenpaa.fi . 

Mikäli varhaiskasvatuksen tarve peruuntuu tai muuttuu  varhaiskasvatushakemuksen teon jälkeen, hakemuksen voi perua tai sitä voi muuttaa soittamalla varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen puh. 040 315 2052 tai 040 315 2567.

Jokainen 6-vuotias lapsi on oikeutettu 4 tunnin esiopetukseen. Esiopetus on maksutonta ja toteutetaan kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa. Esiopetukseen haetaan sähköisellä esiopetushakemuksella, joka löytyy kaupungin nettisivuilta .

Avoimen varhaiskasvatuksen palveluihin, joita järjestää Perhekeskus Maahinen, voi osallistua 2½–5-vuotias kotihoidossa oleva lapsi.

Lapsiperheet, joiden lapset hoidetaan kotona tai yksityisen tuottajan ylläpitämässä varhaiskasvatuspaikassa, voivat saada Kelasta haettavaa kotihoidontukea tai yksityisen hoidon tukea sekä sen kuntalisää.

Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan sähköistä tunnistautumista vaativalla eJärvenpää-asiointipalvelulla.

Tietoa päivähoidosta lapsiperheille