A

Hakeminen varhaiskasvatukseen

Palveluohjauksesta apua ja neuvoja

Varhaiskasvatuspaikan hakemiseen liittyvissä kysymyksissä auttaa palveluohjaus, 040 315 2567.

Kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa on haettava neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta, ellei kysymyksessä ole vanhemman työllistyminen tai kouluttautuminen. Tällöin kunnan tulee järjestää varhaiskasvatuspaikka kahdessa viikossa. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta, eikä tarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, tulee varhaiskasvatuspaikkaa hakea niin pian kuin mahdollista. Kuntaan muuttavilla hakuaika on neljä kuukautta.

Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan sähköistä tunnistautumista vaativalla eJärvenpää-asiointipalvelulla.

Jokaisella lapsella on oikeus 20 tunnin laajuiseen osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen toisen tai kummankin vanhemman ollessa kotona. Mikäli lapsella on oikeus vain 20 tunnin varhaiskasvatukseen viikossa, valitaan varhaiskasvatuksen järjestämistavaksi joko päivittäinenen varhaiskasvatus klo 8-12 tai 2-3pv/vk, jolloin hoitoaika on 8-16.

Lapsi voi osallistua varhaiskasvatukseen yli 20 tuntia viikossa vanhempien työskennellessä tai opiskellessa. Toisinaan myös lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai muiden olosuhteiden vuoksi on tarpeen myöntää lapselle laajempi varhaiskasvatusoikeus.

Vanhemman jäädessä työttömäksi voi lapsi olla vielä 2 kuukautta kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa, jonka jälkeen lapsi siirtyy 20 tunnin varhaiskasvatukseen.

Järvenpäässä käynnistyy elokuussa 2019 viisivuotiaiden lasten maksuton 20 tunnin viikottainen varhaiskasvatus. Maksuttomuus koskee 1.8.2019 alkaen kaikkia vuonna 2014 syntyneitä lapsia. Mikäli lapsi on jo varhaiskasvatuksessa, ei maksuttomuus vaadi huoltajilta toimenpiteitä. Maksuttomuus koskee sekä kunnallista että yksityistä varhaiskasvatusta. Maksupäätökset päivitetään elokuun alusta. Kotoa tulevat viisivuotiaat hakevat varhaiskasvatuspaikkaa syksylle 2019 tavallisten käytäntöjen mukaan neljä kuukautta ennen toivottua aloitusajankohtaa.

Järvenpään kaupunki järjestää äidinkielenään ruotsia puhuvien lasten varhaiskasvatuksen ostopalveluna Folkhälsans daghemmet i Träskändassa. Lapselle haetaan sieltä varhaiskasvatuspaikkaa samalla hakemuksella kuin muihinkin kunnallisiin päiväkoteihin. Lapsen äidinkieli tarkistetaan ennen varhaiskasvatuspaikan myöntämistä.

Yksityisiin päiväkoteihin haetaan niiden omilla hakemuksilla, jotka löytyvät päiväkotien omilta verkkosivuilta. Yksityisten päiväkotien yhteystiedot löytyvät täältä. Kaikissa Järvenpään yksityisissä päiväkodeissa on käytössä palveluseteli. Perheen asiakasmaksu lasketaan kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuohjeen mukaisesti ja palveluseteli kattaa loput yksityisen päiväkodin kustannuksista.

img-016