A

Hakeminen varhaiskasvatukseen

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus

Varhaiskasvatuspaikan hakemiseen liittyvissä kysymyksissä auttaa palveluohjaus, 040 315 2567 tai varhaiskasvatushaku(at)jarvenpaa.fi.

Kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa on haettava neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta, ellei kyseessa ole vanhemman työllistyminen tai kouluttautuminen. Tällöin varhaiskasvatuspaikka järjestetään tarvittaessa nopeammin.

Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan sähköistä tunnistautumista vaativalla eJärvenpää-asiointipalvelulla. Hakemukseen on mahdollista merkitä kolme toivetta ja samalla hakemuksella voi hakea sekä päiväkoteihin että perhepäivähoitoon.

Lapsen subjektiivinen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen palautuu 1.8.2020. Varhaiskasvatuslain muutoksen myötä kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus osallistua kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen vanhempien työmarkkina-asemasta ja perheen tilanteesta riippumatta.

Järvenpäässä varhaiskasvatuksen lakimuutos koskee niitä perheitä, joiden lapsi/lapset ovat nyt 20 tunnin viikoittaisessa varhaiskasvatuksessa. Muutos koskee sekä kunnan järjestämää että yksityisten päiväkotien palvelusetelillä tuottamaa varhaiskasvatusta.

Varhaiskasvatusmaksut määräytyvät jatkossakin sovitun tuntimäärän mukaisesti.

Järvenpään kaupunki järjestää äidinkielenään ruotsia puhuvien lasten varhaiskasvatuksen ostopalveluna Folkhälsans daghemmet i Träskändassa. Lapselle haetaan sieltä varhaiskasvatuspaikkaa samalla hakemuksella kuin muihinkin kunnallisiin päiväkoteihin.

Yksityisiin päiväkoteihin haetaan niiden omilla hakemuksilla, jotka löytyvät päiväkotien omilta verkkosivuilta. Yksityisten päiväkotien yhteystiedot löytyvät täältä. Kaikissa Järvenpään yksityisissä päiväkodeissa on käytössä palveluseteli. Perheen asiakasmaksu lasketaan kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuohjeen mukaisesti ja palveluseteli kattaa loput yksityisen päiväkodin kustannuksista.

img-016