A

Harjulan koulu

020043_Harjulan koulun sijainti opaskartassa

Suunnittelualueena on Harjulan koulun tontti ja sen lähiympäristö. Välimatkaa Järvenpään keskusta-alueelle on noin 400-500 metriä.

Kaavatyön käynnistyessä kaavamuutosalue on rajattu Harjulan koulun kiinteistöön (186-2-223-6) ja nimeämättömään puistoalueeseen (186-401-2-255). Suunnittelualue voi tarkentua kaavamuutosprosessin edetessä.

Kaavasuunnittelun tavoitteena on tarkistaa asemakaavaa uutta koulurakennuskokonaisuutta varten kaupungin palveluverkkosuunnitelman 2019-2028 mukaisesti. Opettaja-asuntolan asuinrakennuksen alkuperäistä myyntitavoitetta ei tavoitella; rakennus on tarkoitus purkaa ja hyödyntää vapautuva tila ja rakennusoikeus Harjulan koulun tarpeisiin. Harjulan koulun vanhin osa (B-rakennus) suojellaan tarpeellisin asemakaavamerkinnöin.

Teknisinä suunnittelutavoitteina on järjestää edellytykset toimivalle koulun saattoliikenteelle, hulevesien hallinnalle ja osoittaa nimeämätön puistoalue jalankululle ja polkupyöräilylle tarkoitetuksi katualueeksi. Erillinen tonttijako laaditaan, mikäli asemakaavan muutos sitä edellyttää.

Kaavatunnus 020043

Dnro JARDno-2018-4079

Yhteyshenkilöt:

Projektipäällikkö Juho Mattila (040 315 2224)

Kaupunkikuva-arkkitehti Maria Suutari-Jääskö (040 315 2455)

Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi(at)jarvenpaa.fi


0_LAINVOIMAINEN

Asemakaavan muutos kuulutettu voimaan tulleeksi 7.5.2020.

Kuulutus


0_HYVÄKSYTTY

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan muutoksen 24.2.2020 § 4.

Kuulutus

Kaavakartta (pdf 0,8 Mt)

Kaavaselostus liitteineen (pdf 26 Mt)


0_EHDOTUSVAIHE

Asemakaavan muutosehdotus on (MRL 65 § ja MRA 27 §) julkisesti nähtävillä 11.9.-10.10.2019 välisen ajan. Mahdolliset muistutukset ja lausunnot pyydetään toimitettavan 10.10.2019 mennessä Seutulantalon palvelupisteeseen.

Kaavaehdotusvaiheen yleisötilaisuus järjestetään Seutulantalolla (Seutulantie 12) ke 25.9.2019 klo 18 alkaen. Tervetuloa!

Kuulutus

Kaavakartta (pdf 0,78 Mt)

Kaavaselostus (pdf 5,4 Mt) ja liitteet (pdf 3,6 Mt)

Yleisötilaisuuden diaesitys (pdf 4,4 Mt)


0_VALMISTELUVAIHE

Asemakaavan muutosluonnos on nähtävillä 20.3.-9.4.2019 välisen ajan.  Mielipiteet ja lausunnot pyydetään toimitettavan 9.4.2019 mennessä Seutulantalon palvelupisteeseen.

Kaavaluonnosaineistoa esitellään avoimessa yleisötilaisuudessa Harjulan koululla (Verkkotie 12) ke 27.3.2019 klo 18 alkaen.

Kuulutus

Kaavakartta (pdf 0,78 Mt)

Kaavaselostus (pdf 14,4 Mt) ja liitteet (pdf 5,2 Mt)

Tontinkäyttösuunnitelmat VE2 (pdf 2,3 Mt) ja VE3 (pdf 7,2 Mt)

Yleisötilaisuuden diaesitys (pdf 4,4 Mt)


0_ALOITUSVAIHE

Asemakaavan muutos on kuulutettu vireille 23.1.2019 ja hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on asetettu nähtäville vuorovaikutusta varten.

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf 1,9 Mt)


Kaavahankkeen taustamateriaalia: