A
  • Viitesuunnitelma: Arkkitehtitoimisto Antti Heikkilä Oy 2016
  • Viitesuunnitelma: Arkkitehtitoimisto Antti Heikkilä Oy 2016

Harjuvaarankuja 2 (kortteli 146) ja Dahlinpuisto

Entisen rakettitehtaan alueelle Vanhankyläntien varteen suunnitellaan kaupunkimaista pientaloasumista. Taidetalo tulisi säilymään omalla tontillaan. Kaavatyön pohjaksi on laadittu alustavia viitesuunnitelmia, joissa asuinrakennukset sijoittuvat korttelin reunoille. Kaavamuutoksessa tutkitaan myös puistoalueen polkuyhteydet Tuusulanjärven rannassa.

Yhteyshenkilö: Asemakaava-arkkitehti Terttu-Elina Wainio
Kaavatunnus 010099
Dnro: JARVENPAA 2194/2016

0_ALOITUSVAIHE

Asemakaavan vireilletulosta on ilmoitettu kuulutuksella 18.1.2017.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Voimassa oleva asemakaava

Luontoselvitykset