A

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtainen apu on vammaispalvelulain mukainen palvelu, johon palvelun myöntämiskriteerit täyttävällä vaikeavammaisella henkilöllä on subjektiivinen oikeus. Henkilökohtainen apu on välttämätöntä toisen ihmisen antamaa apua niissä tavanomaiseen elämään liittyvissä toimissa, jotka henkilö tekisi itse, mutta vamman tai sairauden vuoksi hän ei selviä niistä itse.

Henkilökohtaista apua voi kohdistaa esimerkiksi:

  • päivittäisiin toimiin
  • työhön ja opiskeluun osallistumiseen
  • harrastuksiin
  • yhteiskunnalliseen osallistumiseen
  • sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen
 
Palvelun hakeminen
 
Palvelua haetaan ottamalla yhteyttä vammaispalveluihin tai kirjallisella hakemuksella.

Keski-Uudenmaan henkilökohtaisen avun keskus
 
Työnantajamallilla toteutettuun henkilökohtaiseen apuun liittyvä neuvonta, ohjaus ja palkanmaksu on keskitetty henkilökohtaisen avun keskukseen. 
 
Toistaiseksi henkilökohtaisten avustajien työnantajien lomakkeita saa vain keskuksesta pyytämällä.