A

Varhaiskasvatus Järvenpäässä

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sisällön toteutumista ohjaavat valtakunnallisiin linjauksiin ja perusteisiin pohjautuvat Arjen ylistys - Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelma, Järvenpään esiopetuksen opetus-suunnitelma ja Suomi toisena kielenä - opetussuunnitelma varhaiskasvatuk-seen ja esiopetukseen.

Toimintaa ohjaavan arvopohjan muodostavat

  • lapsuuden kunnioittaminen elämän perustana
  • elämänmyönteisyys ja luottamus tulevaisuuteen
  • perheiden oikeudenmukainen kohtelu lasten päivähoidon asiakkaina 
  • taloudellisesti vertailukelpoinen ja kehittyvä varhaiskasvatus