A

Varhaiskasvatus Järvenpäässä

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sisällön toteutumista ohjaavat valtakunnallisiin linjauksiin ja perusteisiin pohjautuvat Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelma 2017, Järvenpään esiopetuksen opetussuunnitelma 2016 ja Suomi toisena kielenä - opetussuunnitelma varhaiskasvatuk-seen ja esiopetukseen.

Varhaiskasvatusta ohjaavan arvopohjan muodostavat seuraavat arvot, jotka on tarkemmin kuvattu Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelmassa:

  • lapsuuden itseisarvo
  • ihmisenä kasvaminen
  • lapsen oikeudet
  • yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja moninaisuus
  • perheiden monimuotoisuus
  • terveellinen ja kestävä elämäntapa