A

Suun terveydenhuollon hoitoon pääsyn perusteet

Sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt hammashoidon pääsyn perusteet seuraavasti:

Kaikilla kiireellisen hoidon tarpeessa olevilla on oikeus päivystykseen. Alle kouluikäisten ja koululaisten enneltaehkäisevä hammashoito toteutetaan yksilöllisin tutkimusvälein. Muun väestön osalta hoidon tarve määritellään huomioiden lääketieteelliset ja hammaslääketieteelliset kriteerit hoidon kiireellisyyden arvioinnissa. Hoidon tarpeen arviointi on tehtävä terveydenhuollon ammattihenkilön toimesta viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas on ottanut yhteyttä hammashoitolaan. Potilaat, jotka eivät tarvitse kiireellistä hoitoa, voidaan ohjata hoitojonoon:

a) hoito, joka aloitetaan kolmen kuukauden kuluessa hoidon tarpeen määrityksestä.

b) hoito, jonka osalta kolmen kuukauden määräaika voidaan ylittää lääketieteellisistä, hoidollisista tai muista vastaavista syistä. Tällöin hoito aloitetaan kuitenkin viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hoidon tarpeen määrityksestä.

Hoitoon hakeutuminen

Alle kouluikäiset kutsutaan hammashoitoon henkilökohtaisella kirjeellä 1-, 3- ja 5-vuotiaina. Peruskoululaiset kutsutaan pääsääntöisesti henkilökohtaisella kirjeellä suun terveystarkastukseen. Muiden tulee varata aika hammashoitoon ajanvarauksen kautta.