A

Hoitopaikkatakuu

Sosiaali- ja terveyslautakunnan 24.3.2010 tekemän päätöksen mukaisesti Järvenpäässä otettiin 1.8.2010 alkaen käyttöön päivähoitopaikkatakuu lapsen varhaiskasvatuksen keskeytyessä.

Päivähoitopaikkatakuun myötä Järvenpään kaupunki sitoutuu osoittamaan hoitoon palaavalle lapselle varhaiskasvatuspaikan entiseen päiväkotiin ja mahdollisuuksien mukaan perhepäivähoitajalle.

Takuu turvaa lapsen paluun tuttuun hoitopaikkaan, kun lapsi palaa varhaiskasvatukseen toimintakauden alussa elokuun aikana, ja kun lapsen hoitosuhde on keskeytynyt yhtäjaksoisesti vähintään neljän kuukauden ajaksi.

Varhaiskasvatuksen keskeyttämisen syynä voi olla esimerkiksi äitiys- tai vanhempainvapaa, vanhempien hoito- tai vuorotteluvapaa, työttömyysjakso tai perheen tilapäinen muutto. Keskeyttämisajalle perhe voi hakea lapsen kotihoidon tukea. Myös avoimen varhaiskasvatuksen palvelut ovat perheiden ja kotona olevan lapsen käytössä.

Päivähoitopaikkatakuun ehdoilla lapsen varhaiskasvatuksen voi keskeyttää enintään kaksi kertaa.

Mikäli huoltaja työllistyy tai aloittaa opiskelun ja lapselle tarvitaan varhaiskasvatusta ennen sopimuksen umpeutumista, sopimus raukeaa. Tällöin lapselle tulee hakea varhaiskasvatuspaikkaa vähintään kaksi viikkoa ennen tarpeen alkamista. Lapselle ei tällöin taata paikkaa entisestä päiväkodista tai perhepäivähoidosta, vaan paikka osoitetaan yleisen hoitopaikkatilanteen mukaan sopivasta kaupungin varhaiskasvatuksen yksiköstä. Muusta syystä varhaiskasvatukseen palaavalle lapselle paikkaa tulee hakea neljä kuukautta ennen tarpeen alkamista.

Päivähoitopaikkatakuun ansiosta perheiden on helpompaa luopua tilapäisesti hoitopaikasta silloin, kun tarvetta sille ei ole. Päivähoitopaikkatakuu turvaa myös yhteistyön ja tuttujen kaverisuhteiden jatkuvuuden varhaiskasvatukseen palatessa.

Lapsille hoitopaikkatakuu antaa arvokkaan mahdollisuuden nauttia vähän pidempään oman kodin turvasta ja vanhempien läsnäolosta.

Lisätietoa tarvittaessa antaa lapsen oman päiväkodin johtaja.