A

Hoitotakuu

Yhteydensaanti

Asiakkaat voivat ottaa yhteyttä suun terveydenhuollon vastaanotolle puhelimitse ma - to klo 8-15:30, pe ja aattoina 8-14:00.

Hoidon tarpeen arviointi

Hoidon tarve ja kiireellisyys arvioidaan välittömästi yhteydenottopäivänä suun terveydenhuollon ammattihenkilön toimesta. Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä lääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito tulee järjestää asiakkaan terveydentila ja sairauden ennakoitavissa oleva kehitys huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu.

Potilaan kokema hoidon tarve Hoidon odotusaikatoteuma
Särkypotilas 1 vuorokausi
Oireellinen, ei kiireellinen 3 viikkoa
Sairauden epäily, suuhygienistin tai hammaslääkärin suorittama kliininen hoidontarpeen arviointi 3 kuukauden sisällä
Tarkastus, oireeton potilas 6 kuukauden sisällä

Kiireettömälle vastaanotolle hoitoon pääsy

T3 laskutapa = Kolmas vapaana oleva kiireetön vastaanottoaika ammattiryhmäkohtaisesti. T3 on näiden aikojen mediaani eli keskiluku. Puolella vastaanottoa pitävistä henkilöistä on varattavia aikoja keskilukua ennen ja puolella keskiluvun jälkeen.

Kiireetön vastaanotto Hoidon odotusaikatoteuma
Hammasääkärin vastaanotto 86 vuorokautta
Suuhygienistin vastaanotto 80 vuorokautta

Mittaustulos 6.11.2018