A

Hoitotakuu

Yhteydensaanti

Asiakkaat voivat ottaa yhteyttä puhelimitse avosairaanhoidon vastaanotoille klo 8 - 20. 

Hoidon tarpeen arviointi

Terveydenhuollon ammattihenkilön (lääkäri, sairaanhoitaja tai muu ammattihenkilö) tulee tehdä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas ottaa yhteyden terveyskeskukseen, jollei arviota ole voitu tehdä ensimmäisen yhteydenoton aikana.

Hoidon tarve arvioidaan terveyskeskuksessa sairaanhoitajan tai lääkärin vastaanotolla tai puhelimessa.

Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä lääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito tulee järjestää asiakkaan terveydentila ja sairauden ennakoitavissa oleva kehitys huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu.

Kiireettömään hoitoon pääsy terveysasemilla

Toimipiste Hoidon odotusaikatoteuma
Lääkärin vastaanotto 2 vrk
Sairaanhoitajan vastaanotto        8 vrk
Laboratorio 0 vrk
Röntgenkuvaus 0 vrk
Ultraäänikuvaus Järvenpää 8 vrk, Hys 3 vrk

Päivitetty 11.1.2017

Seuraava päivitys toukokuussa 2017.