A

Hoitotakuu

Yhteydensaanti

Asiakkaat voivat ottaa yhteyttä avosairaanhoidon vastaanotoille puhelimitse kaikkina päivinä klo 8 - 20. 

Hoidon tarpeen arviointi

Terveydenhuollon ammattihenkilön (lääkäri, sairaanhoitaja tai muu ammattihenkilö) tulee tehdä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas ottaa yhteyden terveyskeskukseen, jollei arviota ole voitu tehdä ensimmäisen yhteydenoton aikana.

Hoidon tarve arvioidaan terveyskeskuksessa sairaanhoitajan tai lääkärin vastaanotolla tai puhelimessa.

Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä lääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito tulee järjestää asiakkaan terveydentila ja sairauden ennakoitavissa oleva kehitys huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu.

Kiireettömälle vastaanotolle hoitoon pääsy

T3 laskutapa = Kolmas vapaana oleva kiireetön vastaanottoaika ammattiryhmäkohtaisesti. 
T3 on näiden aikojen mediaani eli keskiluku.
Puolella vastaanottoa pitävistä henkilöistä on varattavia aikoja keskilukua ennen ja puolella keskiluvun jälkeen. 

Toimipiste Hoidon odotusaikatoteuma
Lääkärin vastaanotto                T3 18,5 vrk
Sairaanhoitajan vastaanotto    T3     16 vrk
Sairaanhoitajan vastaanotto ilman ajanvarausta 
arkisin 9 - 14 
(lääkärin konsultaatiomahdollisuus) 
0 vrk
HUS Laboratorio ajanvarauksella 4 vrk
Röntgenkuvaus HUS Kuvantaminen 0 vrk
Ultraäänikuvaus HUS Kuvantaminen Järvenpää 11 vrk, HUS/Hys 7 vrk

Päivitetty 19.5.2017

Seuraava päivitys syyskuussa 2017.