A

Hoitotakuu

Yhteydensaanti

Asiakkaat voivat ottaa yhteyttä avosairaanhoidon vastaanotoille puhelimitse kaikkina päivinä klo 8 - 20. 

Hoidon tarpeen arviointi

Terveydenhuollon ammattihenkilön (lääkäri, sairaanhoitaja tai muu ammattihenkilö) tulee tehdä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas ottaa yhteyden terveyskeskukseen, jollei arviota ole voitu tehdä ensimmäisen yhteydenoton aikana.

Hoidon tarve arvioidaan terveyskeskuksessa sairaanhoitajan tai lääkärin vastaanotolla tai puhelimessa.

Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä lääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito tulee järjestää asiakkaan terveydentila ja sairauden ennakoitavissa oleva kehitys huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu.

Kiireettömälle vastaanotolle hoitoon pääsy

T3 laskutapa = Kolmas vapaana oleva kiireetön vastaanottoaika ammattiryhmäkohtaisesti. 
T3 on näiden aikojen mediaani eli keskiluku.
Puolella vastaanottoa pitävistä henkilöistä on varattavia aikoja keskilukua ennen ja puolella keskiluvun jälkeen. 

Kiireetön vastaanotto Hoidon odotusaikatoteuma
Lääkärin vastaanotto               28 vrk       
Sairaanhoitajan vastaanotto       14 vrk

Mittaustulos 7.3.2019
Päivitetty 11.3.2019