A

Hoitotakuu

Yhteydensaanti

Terveyskeskuksen tulee järjestää toimintansa siten, että potilas voi saada arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteyden terveyskeskukseen.

Potilaat voivat ottaa yhteyttä puhelimitse avosairaanhoidon vastaanotoille arkipäivisin   klo. 8.15 alkaen.  Yhteyden saa välittömästi tai puhelimen ruuhkautuessa soittojärjestyksessä tai takaisinsoittojärjestelmän kautta. Molemmilla terveysasemilla on neuvontapisteet, joissa työskentelee terveydenhuollon ammattilainen terveysasemien aukioloaikana.  Ajanvarausaika lääkäreiden ja sairaanhoitajien vastaanotoille keskittyy aamuun  24.11.15 alkaen. Muina aikoina virka-aikana terveysasemilta saa ohjausta ja neuvontaa omasta puhelinnumerostoon. Lisäksi palvelee terveykeskuksen puhelinpalvelu aukioloaikoina.  

Takaisinsoitto -järjestelmä on otettu käyttöön 16.1.2012 alkaen. Järjestelmä uusitaan helppokäyttöisemmäksi 24.11.2015 alkaen.   Takaisinsoittojärjestelmä on ajoittain ruuhkautunut siten, että osa soitoista pystytään soittamaan seuraavana arkipäivänä.

Hoidon tarpeen arviointi

Terveydenhuollon ammattihenkilön (lääkäri, sairaanhoitaja tai muu ammattihenkilö) tulee tehdä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas ottaa yhteyden terveyskeskukseen, jollei arviota ole voitu tehdä ensimmäisen yhteydenoton aikana.

Hoidon tarpeen arviointi tehdään useimmiten välittömästi puhelimitse aluevastaanottojen sairaanhoitajien tai ensiavun sairaanhoitajan toimesta. Hoidon tarve voidaan arvioida myös terveyskeskuspäivystyksessä sairaanhoitajan tai lääkärin päivystysvastaanotolla saman päivän aikana.

Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä lääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito tulee järjestää potilaan terveydentila ja sairauden ennakoitavissa oleva kehitys huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu

Kiireettömään hoitoon pääsy terveysasemilla

Toimipiste Hoidon odotusaikatoteuma
Lääkärin vastaanotto 2 vrk
Sairaanhoitajan vastaanotto        8 vrk
Laboratorio 0 vrk
Röntgenkuvaus 0 vrk
Ultraäänikuvaus Järvenpää 8 vrk, Hys 3 vrk

Päivitetty 11.1.2017

Seuraava päivitys toukokuussa 2017.