A

Huoli puheeksi

Huolen puheeksiottaminen on tapa ottaa hankala asia puheeksi asiakkaan kanssa kunnioittavasti ja tukea tarjoten. Menetelmä painottaa ratkaisujen ja voimavarojen löytämistä. 

Huolen puheeksiottamisessa kyse on kaupungin työntekijän taidosta ilmaista asiat niin, että yhteistyö asiakkaan kanssa muodostauu hyväksi. Tavoitteena on, että voidaan yhdessä etsiä lisävoimavaroja tilanteen ratkaisemiseksi ja huolien vähenemiseksi.

Kaupungin henkilöstö lasten ja nuorten palveluissa on koulutettu ottamaan huolet puheeksi yhteistyöhakuisesti. Lähes kaikki opettajat, päiväkotien henkilöstö, terveydenhoitajat ja perheiden auttamistyötä tekevat ammattilaiset ovat saaneet koulutuksen.  Huoli puheeksi eli HUPU -koulutuksia järjestetään  2 x vuodessa kaikille Lasten ja nuorten palvelujen uusille työntekijöille.