A

Huolen vyöhykkeistö

Järvenpään kaupungin Lasten ja nuorten palveluissa noudatetaan varhaisen avoimen yhteistoiminnan mallia, joka käynnistyy huolen vyöhykkeistöön perustuvan puheeksioton kautta.  Työntekijän huoli on sidoksissa siihen, miten hän kokee omat mahdollisuutensa auttaa asiakasta.

Työntekijän huoli on työväline asiakkaan avun tarpeen tunnistamisessa. Ohjeena on, että työntekijä puuttuu omaan huoleensa. Kun työntekijä kertoo olevansa huolissaan, hän pyytää toista ihmistä auttamaan huolen ratkaisemisessa.

 Huolen vyöhykkeistön mallissa työntekijän huoli omista toimintamahdollisuuksistaan asiakkaan auttamisessa on jaettu neljään osaan:

1) tilanteeseen, jossa työntekijällä ei ole huolta asiakassuhteesta

 2) tilanteeseen, jossa työntekijällä on huolta

 • pieni huoli tai ihmettely käynyt mielessä
 • luottamus omiin toimintamahdollisuuksiin on hyvä
 • ajatuksia lisäresurssien tarpeesta

 3) tilanteeseen, jossa hänen huolensa kasvaa

 •  huolen harmaa alue
 •  huoli kasvaa; luottamus omiin mahdollisuuksiin heikkenee
 •  mielessä toivomus lisävoimavaroista ja kontrollin lisäämisestä 
 •  huoli lisääntyy, huolta paljon ja jatkuvasti
 •  lapsi vaarassa ja omat keinot loppumassa
 •  selvästi koettu lisävoimavarojen ja kontrollin lisäämisen tarve

 4) tilanteeseen, jossa hän on erittäin huolestunut

 •  huoli erittäin suuri: lapsi välittömässä vaarassa
 •  omat keinot lopussa
 •  muutos lapsen tilanteeseen saatava heti.
 •  lisävoimavaroja  ja kontrollia saatava  mukaan heti 

 Huolen tunnistamisen ja varhaisen puheeksioton mallissa tavoitteena on toimia riittävän varhaisessa vaiheessa eli silloin, kun tukemisen mahdollisuuksia ja toimintavaihtoehtoja on runsaasti olemassa.