A

Hyvinvoinnin palvelualue

Hyvinvoinnin palvelualue toteuttaa osaltaan kaupungin hyvinvointitehtävää. Se edistää kaupunkilaisten hyvinvointia ja terveyttä, vahvistaa kulttuuria ja tapahtumatoimintaa sekä edistää kaupunkilaisten osallisuutta, tukee asukkaiden osaamista ja työllistymistä ja luo edellytyksiä elämysten kokemiseen itsensä kehittämiseen sekä harrastamiseen.

Palvelualue vastaa hyvinvointia ja terveyttä edistävistä palveluista, työllisyys- ja kotouttamispalveluista, kulttuuri- ja tapahtumapalveluista sekä vapaa-aika- ja harrastuspalveluista.

Hyvinvoinnin sekä Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueiden vs. palvelualuejohtajana toimii Topi Luostarinen, p. 040 315 2274.

Palvelualueen avainalueita ovat;

 

Hyvinvointi_organisaati netti