A

Hyvinvoinnin palvelualue

Hyvinvoinnin palvelualue toteuttaa osaltaan kaupungin hyvinvointitehtävää. Se edistää kaupunkilaisten hyvinvointia ja terveyttä, vahvistaa kulttuuria ja tapahtumatoimintaa sekä edistää kaupunkilaisten osallisuutta, tukee asukkaiden osaamista ja työllistymistä ja luo edellytyksiä elämysten kokemiseen itsensä kehittämiseen sekä harrastamiseen.

Palvelualue vastaa hyvinvointia ja terveyttä edistävistä palveluista, työllisyys- ja kotouttamispalveluista, kulttuuri- ja tapahtumapalveluista sekä vapaa-aika- ja harrastuspalveluista.

Palvelualueen johtajana toimii Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen kanssa yhteinen palvelualuejohtaja, Marju Taurula, p. 040 315 2270.

Palvelualueen avainalueita ovat;

 

Hyvinvointi_organisaati netti